Comunicate

INFORMARE BExC - Solicitari SNPPC, concretizate prin lege: prima de vacanta si concediu paternal, incepand cu 2018

Acestea se adauga compensatiei pentru achizitia locuintei.

INFORMARE BExC - Solicitari SNPPC, concretizate prin lege:  prima de vacanta  si concediu paternal, incepand cu 2018

         Marţi, 20 martie a.c., Camera Deputaţilor (for decizional) a adoptat Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, înregistrată la Parlament cu nr. PLx 52/2018.

        În esenţă,  de interes pentru noi este faptul că legea prevede acordarea ,,primei de vacanţă” în acest an (decont valoric în limita a 1.450 lei) şi a concediului paternal, începând cu 2018, pentru personalul din Sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională. Textele de lege adoptate sunt următoarele:

          - ,,Prin excepţie de la prevederile alin.(3), în anul 2018, pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, se decontează serviciile turistice prestate de unităţi aflate pe teritoriul României, efectuate în perioada concediului de odihnă, în limita valorică prevăzută la art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul sumelor decontate nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art.25 din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.”;

          - ,,Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională beneficiază de prevederile Legii concediului paternal nr.210/1999. Sumele reprezentând indemnizația de concediu paternal acordate după intrarea în vigoare a Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, provenite din debite în baza unor titluri executorii, nu se mai încasează”.

          De asemenea, Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat, tot ieri, propunerea de modificare a Statutului poliţiştilor / Statutului cadrelor militare, în sensul compensării, în cuantum de până la 50%, a ratei aferente creditului pentru locuinţă contractat de aceste categorii de personalul (iniţiativa legislativă a avut numărul Plx 448/2017).

          Reamintim faptul că, aceste drepturi au fost solicitate de SNPPC pe parcursul mai multor întâlniri cu factori de decizie de la nivel guvernamental sau parlamentar.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: