Comunicate

INFORMARE din 05.03.2018 - Iniţiativa FSNPPC de compensare a creditului pentru locuinţă,în dezbatere la Camera Deputaţilor

INFORMARE din 05.03.2018 - Iniţiativa FSNPPC de compensare a creditului pentru locuinţă,în dezbatere la Camera Deputaţilor

În luna septembrie a anului trecut, FSNPPC a trimis MAI un set de propuneri referitoare la modificarea unor acte normative care privesc interesele economico-sociale ale membrilor noştri de sindicat (foto).

În acest sens, conducerea FSNPPC a avut, ulterior, mai multe întâlniri cu factori de decizie de la nivel guvernamental şi parlamentar, inclusiv, recent, cu membrii Comisiei de Apărare a Camerei Deputaţilor, pentru susţinerea acestor iniţiative, care deja se află pe traseul legislativ necesar, aproape de concretizare.

Zilele trecute, Comisia pentru Administraţie Publică şi Comisia pentru Apărare din Camera Deputaţilor au finalizat Raportul comun (vezi contul nostru de facebook) de modificare a Statutului poliţiştilor şi Statutului cadrelor militare, în sensul compensării, în cuantum de până la 50%, a ratei aferente creditului pentru locuinţă contractat de aceste categorii de personalul (iniţiativa legislativă are numărul Plx 448 din 11 decembrie 2017 şi poate fi studiată pe site-ul Camerei).

Textul care va modifica Legea 360/2002 (Statutul poliţistului) este următorul:

,,Polițistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensaţie pentru chirie sau plata ratei/fracțiuni din rata unui împrumut contractat în vederea achiziționării unei locuințe, în cuantum de până la 50% din salariul de bază”.

Conform procedurii parlamentare, dezbaterea în plenul Camerei Deputaţilor a proiectului de lege este planificată pentru 29 martie a.c.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: