Comunicate

INFORMARE din 10.05.2017 Preşedintele SNPPC susţine, în Parlament, amendamentele referitoare la salarizare

INFORMARE din 10.05.2017
Preşedintele SNPPC susţine, în Parlament,  amendamentele referitoare la salarizare

Azi, 10 mai 2017, la ora 12,30, la invitaţia Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională a Senatului, preşedintele SNPPC, Dumitru Coarnă, alături de reprezentanţii Guvernului din cadrul familiei ocupaţionale ,,apărare, ordine publică şi securitate naţională”, participă la discuţii pe marginea iniţiativei legislative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

În cadrul întâlnirii, preşedintele SNPPC va susţine amendamentele care au fost deja formulate şi transmise Parlamentului, solicitând în mod expres ca plafonul de 30% pentru sporuri, indemnizaţii etc. (pe ordonator de credite), prevăzut la art. 25 din corpul proiectului de lege, să fie eliminat, pe cale de excepţie, în cazul M.A.I., având în vedere specificitatea muncii desfăşurate de către poliţiştii, militarii şi personalul contractual din această instituţie.

Cu titlu de exemplu, unele dintre cele mai importante amendamente formulate de către SNPPC cu privire la proiectul iniţiativei legislative menţionate, sunt:

1 - 40% pentru intervenţie la domiciliu (permanenţa);

2 - creşterea de la 75% la 100% a sporului pentru SDSL;

3 - pentru personalul contractual: sporul de vechime să fie calculat la salariul de bază, nu inclus în acesta;

4 - echivalentul salariului de bază să fie cel de funcţie, nu salariul funcţiei de bază, cum este în prezent (practic este vorba de scoaterea sporurilor din bază);

5 - majorarea marjei coeficienţilor de salarizare pentru agenţii de poliţie;

6 - eliminarea disfuncţiei salariale privind fidelitatea, care a rămas la nivelul lui 2009, respectiv acordarea unui spor de 20% la salariul de funcţie;

7- acordarea ajutoarelor băneşti, la pensionarea pentru vechime şi limită de vârstă.

Biroul Executiv Central

Parteneri SNPPC: