Comunicate

INFORMARE din 11.09.2017 - Consiliul general SNPPC a dezbătut problemele personalului MAI

INFORMARE din 11.09.2017 - 
Consiliul general SNPPC a dezbătut problemele personalului MAI

În perioda 8-9 septembrie a.c., conform statutelor în vigoare, s-au întrunit Consiliul general SNPPC şi Comitetul federal FSNPPC, care au dezbătut, în detaliu: problemele din ultima perioadă ale membrilor noştri de sindicat, direcţiile de acţiune pentru promovarea drepturilor profesionale şi economico-sociale ale poliţiştilor/ personalului contractual din MAI, strategia sindicală adoptată la ultimul congres, principalele provocări ale mişcării sindicale din Sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională etc.

Au fost prezenţi reprezentanţi ai celor 74 de Birouri teritoriale SNPPC din toate judeţele ţării/structurile MAI, preşedinţii sindicatelor membre FSNPPC – GORGOVAN PETRUŞ (BRN Brăila) şi MARIUS MUNTEAN (Agenţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale), precum şi delegaţi ai unor sindicate partenere din Europa, pentru schimb de experienţă şi strategii comune de acţiune: GERRIT VAN DE KAMP – preşedintelele Sindicatului Poliţiştilor Olandezi (ACP) şi al European Police Union (cea mai activă organizaţie de profil la nivelul UE, al cărei membru cu drepturi depline suntem încă de la înfiinţare); JACQUELINE HIRT – director European Police Union; MATEO CUADRADO, secretar general, şi CRISTIAN JURAVLE, delegat al Sindicatului Poliţiştilor Spanioli (CEP); DIMITAR HAITOV, vicepreşedinte, şi IVAYLO DESEV, delegat al Sindicatului Poliţiştilor Bulgari (TUFEMI); R. Moldova – MIHAIL LAŞCU, preşedinte, şi ANGELA OLTEAN, secretar general al Sindicatului Poliţiştilor din R. Moldova (DEMNITATE).

Din partea inspectoratelor generale au fost prezenţi: comisar şef de poliţie MARCEL SIMION, directorul Direcţiei Management Resurse Umane – IGPR, şi chestor de poliţie IONEL TÎRSÎNOAGĂ, director în IGPF. Aceştia au răspuns, pe loc, tuturor întrebărilor puse de către cei prezenţi şi au carificat mai multe aspecte referitoare la domeniile de activitate pe care le coordonează, urmând să transmită conducerilor inspectoratelor generale o sinteză a tuturor problemelor ridicate la acest consiliu.

În concret, dezbaterile au vizat:

- discriminările şi inechităţile salariale generate la adresa poliţiştilor / personalului contractual de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea, cu accent pe neconstituţionalitatea art. 38 (Aplicarea legii), fapt pentru care FSNPPC s-a adresat inclusiv preşedintelui României;

- elementele financiare cu aplicabilitate înclusiv în acest an, specifice Legii 153/2017,

precum şi propunerile SNPPC de amendare şi îmbunătăţire a corpului legii şi a Anexelor nr. VI şi VIII, care privesc familia ocupaţională ,,apărare, ordine publică şi securitate naţională”; un set de amendamente deja a fost trimis Guvernului, prin Ministerul pentru Dialog Social;

- necesitatea de modernizare a patrimoniului, mijloacelor auto şi tehnice, a dotărilor şi echipamentului poliţiştilor/poliţiştilor de frontieră, pentru a corespunde normelor de sănătate şi securitate în muncă, a genera o protecţie sporită a vieţii / integrităţii fizice a personalului operativ şi a contribui, implicit, la crearea unui climat adecvat de siguranţă socială, prin aportul pe care logistica îl are la optimizarea intervenţiei operative;

- propunerile primite de SNPPC pe marginea noului Statut al poliţistului; acestea au fost analizate, sintetizate şi definitivate, urmând a fi transmise MAI şi susţinute în cadrul dialogului social instituţional, pentru a fi incluse în viitorul act normativ de profil;

- unele aspecte referitoare la Legea pensiilor militare de stat (modificată recent), inclusiv implicaţiile deficitului de personal calificat şi experimentat pe care îl generază valurile masive de treceri în rezervă din 2016-2017;

- fenomenul imigraţionist în creştere, înregistrat în ultimul timp la frontierele maritime şi terestre ale României, cu accent pe implicaţiile asupra personalului din structurile teritoriale ale Poliţiei de Frontieră, care este supus unui efort suplimentar, dar şi unui risc crescut în ceea ce priveşte sănătatea/securitatea în muncă;

- alte probleme din sfera drepturilor şi intereselor personalului MAI.

Consiliul SNPPC a decis ca, în zilele următoare, să fie trimise scrisori de informare şi atenţionare, pe marginea problemelor cu care se confruntă poliţiştii şi personalul contractual din MAI, către: preşedintele României, Camerele Parlamentului, primul ministru, ministrul Afacerilor Interne şi Parlamentul/Comisia Europeană.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: