Comunicate

INFORMARE din 12.12.2017 - Amendamentele SNPPC la Legea-cadru a salarizării, trimise de MAI Ministerului Muncii

INFORMARE din 12.12.2017 - 
Amendamentele SNPPC la Legea-cadru a salarizării, 
trimise de MAI Ministerului Muncii

Prin adresa alăturată, suntem informaţi că, majoritatea amendamentelor noastre (4 pagini) la proiectul de modificare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, trimise Ministerului Afacerilor Interne, în data de 23.11.2017, au fost însuşite şi transmise mai departe Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, autoritatea care deţine sediul materiei în domeniul salarizării bugetarilor.

Principalele amendamente SNPPC privind drepturile salariale sunt, în esenţă, următoarele:

1 - aplicarea unui procent de 80% din salariile de funcţie, prevăzute a intra în vigoare la 1 ianuarie 2022 (conform Anexei VI din lege); dacă amendamentul nostru va fi acceptat, va rezulta o creştere salarială netă de minim 10% de la 01.01.2018, chiar şi în condiţiile transferului contribuţiilor de la angajator la angajat, şi nu de numai 3-4%, aşa cum ar fi dacă ar ramâne valabilă reglementarea actuală (de majorare cu 25% a veniturilor înregistrate în luna decembrie 2017). Diferenţa până la 100% ar urma să fie alocată în procente egale, de 5%/an, consecutiv, între 2019-2022;

2 - majorarea salariului de grad cu procente cuprinse între 25-50%, faţă de cuantumurile prevăzute acum în Anexa VI a legii;

3 - referitor la majorarea de 40% pentru intervenţia de la domiciliu (obţinută tot de FSNPPC, în urma mitingului din martie a.c., şi acordată acum în baza unei OUG), care în actuala formă a Legii-cadru nr 153 nu mai este prevăzută şi după 1 ianuarie 2018 – propunem introducerea unei prevederi care să prezerve în continuare dreptul câştigat şi scoaterea acestei majorări din plafonul de 30% alocat ordonatorilor de credite pentru sporuri;

4 - referitor la sporul pentru SDSL – propunem redefinirea acestuia ca ,,majorare salarială” şi scoaterea din plafonul de sporuri de 30% per ordonator de credite.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: