Comunicate

INFORMARE din 13.11.2017 - Principalele demersuri şi realizări ale FSNPPC/SNPPC în anul 2017

INFORMARE din 13.11.2017 - Principalele demersuri şi realizări ale FSNPPC/SNPPC în anul 2017

Conform statutului juridic, rezoluţiilor adoptate la Congresul din noiembrie 2016 şi principiilor promovate constant în toată activitatea noastră sindicală, în anul 2017 am acţionat pentru a apăra interesele profesionale şi salariale ale membrilor de sindicat, principalele demersuri efectuate, la nivel central şi teritorial, constând în:

- acţiuni în instanţă (de ordinul sutelor ori în nume colectiv) pentru drepturi patrimoniale sau nepatrimoniale;

- scrisori/adrese/sesizări către Preşedintele României, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Camera Deputaţilor, Senat, Guvern, Avocatul Poporului, Ministerul Afacerilor Interne şi alte ministere, inspectoratele generale din cadrul MAI şi ale autorităţi decidente;

- organizarea unor proteste de stradă şi pichetări ale Guvernului, MAI, Ministerului Muncii şi unor Prefecturi;

- întâlniri/discuţii/dezbateri cu factori decizionali, începând de la Administraţia Prezidenţială, Guvern, ministrul Afacerilor Interne, inspectori generali, directori etc;

- realizarea unor noi parteneriate sindicale, profesionale, comerciale sau de altă natură, în sprijinul membrilor noştri de sindicat şi promovarea acestora la nivel central şi teritorial;

- organizarea unor activităţi de socializare în folosul membrilor de sindicat;

- derularea unei activităţi constante şi oneste pe linia informării publice interne, externe şi internaţionale şi apariţii în mass-media ale preşedintelui FSNPPC / membrilor B.Ex.C., care au susţinut interesele generale ale personalului MAI.

Demersurile noastre exclusive şi amendamentele depuse la actele normative care vizează interesele financiare sau profesionale ale personalului MAI au condus la îmbunătăţirea acestora, cum ar fi:

 Sporul de 10% pentru poliţişti şi 15% pentru personalul contractual, care va intra în plată începând cu luna aceasta (OUG nr. 56/2017, devenită lege la începutul lunii curente);

 Legea nr. 118/2017 privind aprobarea OUG nr. 21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, care a condus la trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie, absovenţi ai Academiei de Poliție;

 Ordinul MAI nr. 78/2017 privind condițiile de acordare a majorării salariale pentru personalul planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum și activitățile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice (majorarea salarială de 40% obţinută în urma mitingului SNPPC din luna martie a.c.);

 Legea nr. 115/2017 pentru aprobarea OUG nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative – care a generat OMAI nr 78/2017 şi calculul sporurilor pe bază de pontaj la nivelul anului 2017, nu 2009;

 Acordarea salariului de merit pentru toţi poliţiştii;

 Legea cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; amendamentele SNPPC care nu au fost iniţial în lege, dar au fost introduse la propunerile noastre:

- majorarea plafonului de sporuri alocat pe ordonator principal de credite;

- eliminarea sintagmei ,,salariul funcției de bază” și înlocuirea ei cu ,,salariul de funcție” (salariul / solda de funcţie să fie echivalent(ă) cu salariul de bază, care nu va fi mai mic decât salariul minim brut pe țară);

- să se introducă un fond de max. 5% din bugetul alocat salariilor, pentru prime de excelență/performanţă, la dispoziţia ordonatorilor de credite, care se vor acorda altor persoane decât celor ce beneficiază de sporul pentru lucrări de excepție și misiuni speciale;

- pentru personalul contractual - eliminarea disfunţiei privind calculul veniturilor salariale, prin scoaterea sporului pentru vechime din bază, care va conduce la creşterea salariului acestei categorii profesionale;

- pentru activitatea desfășurată în localități sau zone izolate/unde atragerea personalului se face cu greutate, polițiștii și personalul contractual să beneficieze de un spor de 20% ;

- acordarea unui ajutor financiar familiei, în caz de deces, în timpul şi ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, reprezentând echivalentul a 12 salarii/solde;

- acordarea unui spor de 5% pentru poliţiştii care efectuează misiuni de escortă reținuți / arestaţi;

- acordarea tuturor drepturilor/sporurilor cuvenite pentru munca prestată acelor poliţişti care sunt puşi la dispoziţie (condiţiile de muncă, sporurile pentru condiţii grele, pentru SDSL, pentru orele de noapte, pentru conductori cai/câini etc.);

- eliminarea articolului 40 din proiectul legii-cadru, care ar fi condus la îngheţarea pensiilor militare de stat pentru cei aflaţi în plată la momentul intrării în vigoare a legii;

- efectuarea unor demersuri de acordare a sporului pentru SDSL, prevăzut în lege, de până la 100%, şi după 01.01.2018, precum şi a sporului pentru contionuitatea serviciului de la domiciliu.

 OUG nr. 56/2017 - completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, care va genera creşterea, de la 01.10.2017, cu 10% /15% a salariului de funcţie/de bază (brute) pentru poliţişti/personalul contractual, creștere la minim 1.450 lei;

 Propuneri de amendare a Statutului poliţistului (asigurarea mijloacelor tehnice pentru intervenţie / desfăşurarea misiunilor, plata chiriei, decontarea transportului, ajutorarea personalului care doreşte achiziţionarea unei locuinţe, plata conform funcției pe care o ocupă, eliminarea condiției de a nu fi în curs de cercetare disciplinară, impusă în prezent polițistului care participă la un concurs pentru ocuparea unui post de conducere vacant sau TCO, protecţia juridică a demnităţii, imaginii şi datelor personale ale poliţiştilor, acordarea ajutoarelor financiare, la trecerea în rezervă, cu drept la pensie medicală sau de serviciu etc.

Quod erat faciendum!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: