Comunicate

INFORMARE din 15.06.2017 - SNPPC se implică în rezolvarea problemelor din aresturile Poliţiei Capitalei

INFORMARE din 15.06.2017 - 
SNPPC se implică  în rezolvarea problemelor din aresturile Poliţiei Capitalei

Conducerea SNPPC s-a autosesizat cu privire la unele probleme de natură sanitară, logistică etc. existente la nivelul Centrelor de reţinere şi arest preventiv de pe raza Capitalei (CRAP), astfel că, la solicitarea noastră, ieri, 14 iunie 2017, preşedintele Dumitru Coarnă, secretarul general Neculai Isache şi vicepreşedintele Mihai Zlat au avut o întâlnire cu factori responsabili din cadrul IGPR (subcomisar Marius Claudiu Iancu – şef Serviciu Coordonare Centre de Reţinere şi Arest Preventiv), Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (comisar şef Florian Gheorghe – împuternicit director general adjunct şi comisar Mihai Dincă – şef Serviciu Independent de Reţinere şi Arest Preventiv) şi ai Direcţiei Medicale a MAI (comisar medic Claudia Iulia Mahu – împuternicit director adjunct, comisar medic Alexandru Mateescu – director adjunct Centrul medical ,,N. Kretzulescu” Bucureşti şi medicul specialist arondat CRAP).

Din discuţiile purtate a reieşit faptul că mai multe deficienţe afectează funcţionarea CRAP-urilor Capitalei şi, în acelaşi timp, pun în pericol sănătatea poliţiştilor / personalului contractual care lucrează în aceste unităţi, dar şi pe cea a persoanelor aflate temporar în executarea unei măsuri privative de libertate.

Principalele probleme constatate: logistică deficitară (spaţiile şi autovehiculele transport arestaţi nu au ventilaţie adecvată); insuficienţa măsurilor specifice şi a materialelor sanitare de protecţie / igienizare a persoanelor, a spaţiilor şi a mijloacelor pentru transport arestaţi (nu se asigură necesarul de mănuşi, halate, măşti, soluţii dezinfectante / deratizante etc.); deficienţe majore pe linia sănătăţii şi securităţii în muncă a angajaţilor CRAP; încadrare insuficientă cu personal medical (doar un medic şi 3 asistenţi arondaţi aresturilor Capitalei) ş.a.

Toate aceste deficienţe conduc la o slabă asistenţă medicală a persoanelor arestate, care nu beneficiază la timp de investigaţiile medicale de natură să identifice afecţiunile contagioase, cu risc de răspândire iminent în rândul personalului din locaţiile respective. Zilele trecute, mass-media au semnalat inclusiv un caz de suspiciune de TBC la CRAP 1 (cunoscut drept arestul central), fapt încă neconfirmat total, dar care atrage după sine o îngrijorare firească din partea lucrătorilor acestei unităţi poliţieneşti, care se tem că ar putea contacta bacilul şi, mai grav, l-ar putea transmite familiei, cunoscuţilor etc. Drept urmare, la nivelul CRAP-urilor există şi un deficit de personal, întrucât posturile respective nu sunt atractive din cauza riscurilor şi a problemelor sus-menţionate.

SNPPC, în virtutea competenţelor statutare – care vizează apărarea drepturilor membrilor noştri de sindicat şi monitorizarea măsurilor luate de angajatori pe linia sănătăţii şi securităţii în muncă, conform Acordurilor colective încheiate cu MAI şi IGPR –, a solicitat factorilor responsabili să ia, de urgenţă, măsurile necesare pentru remedierea problemelor existente şi va urmări îndeaproape modul de implementare, termenele şi eficienţa finală a măsurilor în cauză!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: