Comunicate

INFORMARE din 15.12.2017 - FSNPPC a solicitat MAI renegocierea Contractului Colectiv de Muncă

INFORMARE din 15.12.2017 - 
FSNPPC a solicitat MAI renegocierea Contractului Colectiv de Muncă

Astăzi, 15.12.2017, am solicitat, în scris (a se vedea ataşamentul foto), ministrului Afacerilor Interne, demararea procedurii de renegociere a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de grup de unităţi din MAI, document juridic care priveşte interesele profesionale ale personalului contractual din cadrul instituţiei noastre. Contractul actual este înregistrat, conform legii, la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, cu nr. 11/15.01.2015, urmând a expira în cursul lunii următoare.

Documentul în cauză este reglementat de Legea nr. 62/2011 privind dialogul social şi de Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, ambele republicate, cu modificările şi completările ulterioare, şi cuprinde nouă capitole:

- Cap. I – Dispoziţii generale;

- Cap. II – Timpul de muncă şi odihnă;

- Cap. III – Concedii şi zile libere;

- Cap. IV – Contractul individual de muncă;

- Cap. V – Sănătatea şi securitatea în muncă;

- Cap. VI – Formarea profesională;

- Cap. VII – Măsuri de protecţie pentru organele de conducere alese în organizaţiile sindicale;

- Cap. VIII – Conflictele de muncă;

- Cap. IX – Dispoziţii finale.

Contractul Colectiv de Muncă la nivel de grup de unităţi din MAI poate fi studiat pe site-ul SNPPC, pagina principală, secţiunea Documente utile.

Aşteptăm, în termen util, propunerile membrilor SNPPC interesaţi să contribuie la definitivarea acestui document.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: