Comunicate

INFORMARE din 16 mai 2017: Amendamentele referitoare la salarizare, susţinute în Comisia pentru Muncă a Senatului

INFORMARE din 16 mai 2017:
Amendamentele referitoare la salarizare, 
susţinute în Comisia pentru Muncă a Senatului

Azi, 16 mai 2017, la ora 11,30, preşedintele SNPPC, Dumitru Coarnă, va susţine interesele poliţiştilor şi personalului contractual din MAI în plenul Comisiei pentru Muncă, Familie şi Protecţie Socială a Senatului, care este comisie de raport, cu rol decizional în definitivarea iniţiativei legislative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

În cadrul dezbaterilor, preşedintele SNPPC va argumenta necesitatea includerii, în viitoarea lege-cadru, a amendamentelor care privesc direct familia ocupaţională ,,apărare, ordine publică şi securitate naţională”, amendamente ce au mai fost susţinute, de către reprezentanţii SNPPC, în ultimele săptămâni de dezbateri, şi în celelalte comisii ale Parlamentului, cu rol de avizare a acestui act normativ extrem de important pentru viitorul tuturor bugetarilor.

Între solicitările noastre se regăseşte şi aceea de eliminare - pe cale de excepţie, în cazul MAI - a plafonului de 30% pentru sporuri, indemnizaţii etc. (pe ordonator de credite), prevăzut la art. 25 din corpul proiectului de lege, având în vedere specificitatea muncii desfăşurate de către poliţiştii, militarii şi personalul contractual din această instituţie.

Reluăm, cu titlu de exemplu, unele dintre cele mai importante amendamente formulate de către SNPPC, cu privire la proiectul iniţiativei legislative menţionate:

1 - 40% pentru intervenţie la domiciliu (permanenţa);

2 - creşterea de la 75% la 100% a sporului pentru SDSL;

3 - pentru personalul contractual: sporul de vechime să fie calculat la salariul de bază, nu inclus în acesta;

4 - echivalentul salariului de bază să fie cel de funcţie, nu salariul funcţiei de bază, cum este în prezent (practic este vorba de scoaterea sporurilor din bază);

5 - majorarea marjei coeficienţilor de salarizare pentru agenţii de poliţie;

6 - eliminarea disfuncţiei salariale privind fidelitatea, care a rămas la nivelul lui 2009, respectiv acordarea unui spor de 20% la salariul de funcţie;

7- acordarea ajutoarelor băneşti, la pensionarea pentru vechime şi limită de vârstă.

Pentru detalii referitoare la amendamente, circuitul legislativ şi forma actuală a proiectului legii-cadru de salarizare, accesaţi linkul de mai jos:

https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=20475#

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: