Comunicate

INFORMARE din 17.08.2017 - IGPR organizează concurs pentru trecerea în corpul ofiţerilor

INFORMARE din 17.08.2017 - IGPR organizează concurs pentru trecerea în corpul ofiţerilor

Ieri, 16 august 2017, conducerea IGPR a prezentat Metodologia de organizare a concursului pentru trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie, activitate care va avea loc în data de 26.08 a.c. Din partea SNPPC, în calitate de sindicat reprezentativ la nivelul Poliţiei Române, a fost prezent la şedinţă secretarul general, Neculai Isache.

Am fost informaţi că astăzi şi mâine (17-18 august) vor fi verificate şi validate dosarele candidaţilor, lista celor admişi la concurs urmând a fi definitivată la sfârşitul acestei săptămâni. Concursul se va desfăşura în sistem centralizat, data şi ora începerii acestuia fiind aceleaşi pentru toate locaţiile. La nivelul fiecărui judeţ vor fi înfiinţate comisii administrative, care vor coordona activitatea pe plan local.

Conform metodologiei, subiectele vor fi elaborate în condiţii de maximă securitate, la sediul Şcolii de agenţi de poliţie din Câmpina, de către o comisie unică, stabilită prin Dispoziţia inspectorului general. Testul va cuprinde 60 de întrebări tip grilă, iar corectarea se va realiza pe loc, în prezenţa fiecărui candidat, însoţit de un martor-asistent selecţionat din rândul concurenţilor (respectiv candidatul următor, care aşteaptă corectarea foii proprii de concurs); ultimii cinci candidaţi vor rămâne în sală, pentru a asista, în calitate de martori, la activităţile finale ale subcomisiei de concurs (sigilare teste, transportul acestora etc.).

Candidaţii vor intra în sala de concurs cu o oră înainte de debutul acestuia, după care nu va mai fi permis accesul niciunei persoane în incinta respectivă. Multiplicarea subiectelor, transportul şi deschiderea acestora (în sălile de concurs) vor fi înregistrate video de către organizatori.

În calitate de sindicat reprezentativ, SNPPC va avea observatori proprii în toate locaţiile de desfăşurare a concursurilor, aceştia având calitate oficială, statuată prin Metodologia aprobată de către conducerea IGPR. Observatorii nu se vor implica în activităţile propriu-zise de concurs, dar vor monitoriza derularea acestuia şi pot interveni dacă observă abateri de la prevederile metodologiei, urmând a se conforma regulilor generale stabilite de către comisia de resort.

Întrucât activitatea va avea loc într-o zi de sâmbătă, conducerea IGPR a dispus ca orele suplimentare să fie pontate şi plătite corespunzător, inclusiv pentru membrii de sindicat care vor fi observatori.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: