Comunicate

INFORMARE din 20.12.2017, ora 09,20, referitoare la protestul de astazi al FSNPPC (TEXTUL SCRISORII CARE URMEAZA A FI DEPUSE, IN SCURT TIMP, LA SECRETARIATUL GENERAL AL M.A.I. )

INFORMARE  din 20.12.2017, ora 09,20,
referitoare la protestul de astazi al FSNPPC
(TEXTUL SCRISORII CARE URMEAZA A FI DEPUSE, IN SCURT TIMP, LA SECRETARIATUL GENERAL AL M.A.I. )

Bucureşti

Nr. 84 / 20.12.2017

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Doamnei Carmen Daniela DAN - ministrul Afacerilor Interne

Va informăm că, în urma refuzului Guvernului şi al dumneavoastră, în calitate de ministru al Afacerilor Interne, de a soluţiona problemele revendicate, în ultima perioadă, de către Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, astăzi organizăm un protest al membrilor noştri de sindicat în faţa sediului instituţiei pe care o conduceţi.

În context, vă aducem la cunoştinţă, din nou, lista noastră de revendicări, care vizează interesele profesionale/economico-financiare ale poliţiştilor şi personalului contractual din MAI:

- finanţarea adecvată a Sistemului de ordine / siguranţă publică, aceasta fiind cauza directă a lipsei de personal şi a logisticii deficitare; problema în cauză a fost adusă, în scris, la cunoştinţa tuturor autorităţilor responsabile din Administraţia Prezidenţială, Parlament, Guvern şi MAI, însă soluţionarea propusă de factorii decizionali nu corespunde aşteptărilor noastre şi contextului social actual.

Considerăm că subfinanţarea MAI ucide, prin aceea că are repercusiuni negative asupra capacităţii operaţionale de îndeplinire a misiunilor prevăzute de lege, în folosul comunităţii, dar şi asupra protecţiei poliţiştilor, supuşi permanent ultrajelor şi altor forme de agresiune fizică ori psihică (a nu se uita cazurile tragice din ultima vreme, când mai mulţi colegi au fost atacaţi cu o violenţă extremă, fiind şi acum spitalizaţi în stare foarte gravă).

- salarizarea corespunzătoare a personalului, cu referire la Anexele 6 şi 8 din Legea cadru de salarizare nr. 153/2017, lege care se va aplica de la 1 ianuarie 2018 (în drept, anexele în cauză reglementează familia ocupaţională ,,apărare, ordine publică şi securitate naţională”, precum şi personalul contractual din acest sistem). Amendamentele FSNPPC privind majorarea salarială, 40% pentru intervenţia de la domiciliu şi majorarea (nu sporul!) pentru SDSL fost depuse, în 23.11.2017, atât la Ministerul Muncii, cât şi la MAI, dar reacţia dumneavoastră şi a Guvernului este una de indiferenţă faţă de problema în cauză;

- majorarea sporului pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică, la 20% , pentru ofiterii şi agentii din politia judiciară, dar şi extinderea acestuia la structurile de criminalistica si celelalte structuri care lucrează în conditii similare;

- elaborarea unei legi moderne privind Statutul polițistului, care să cuprindă şi propunerile pe care FSNPPC vi le-a transmis, în scris, în luna spetembrie a.c.;

- modificarea, în mod transparent, nu pe ascuns, a legislației privind salarizarea și renunţarea la introducerea unor funcții intermediare, pentru ca polițiștii să nu fie promovați anual pe funcția imediat superioară;

- plata miilor de ore suplimentare lucrate de polițiști;

- adoptarea unei strategii legislative şi crearea unui cadru funcţional pentru întărirea autorității polițistului, dar și pentru motivarea personalului de a lucra în mediul rural și, în special, în zone izolate;

- reintroducerea în legislație a sporului de frontieră.

Faţă de cele solicitate, vă rugăm să ne comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere într-un termen rezonabil!

Președinte FSNPPC

Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: