Comunicate

INFORMARE din 30.06.2017 - Deşi Ordinul MAI privind majorarea de 40% a fost publicat în M.Of., FSNPPC nu renunţă la revendicările formulate

INFORMARE din 30.06.2017 - 
Deşi Ordinul MAI privind majorarea de 40% a fost publicat în M.Of., 
FSNPPC nu renunţă la revendicările formulate

Una dintre revendicările noastre, formulate la mitingul de protest din luna martie a.c., respectiv plata orelor în care se asigură intervenţia de la domiciliu, a fost concretizată, ieri, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 498 /29.06.2017, a ,,Ordinului MAI privind condițiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum și activitățile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice”.

Aşa cum am anunţat, deja, varianta financiară propusă de noi la şedinţele de negociere şi dialog social – mai avantajoasă decât cea propusă iniţial de MAI – a fost însuşită şi transpusă în formula de calcul prevăzută la art. 5 al Ordinului.

Dincolo de această realizare de natură salarială, FSNPPC şi SNPPC şi-au declarat, constant şi public, în ultima lună, nemulţumirea vizavi de modul în care au fost trataţi personalul MAI şi familia ocupaţională din care facem parte în procesul de elaborare a ,,Legii-cadru de salarizare a personalului plătit din fonduri publice” şi, mai ales, de finalitatea Anexelor VI şi VIII ale legii, care statuează salarizarea noastră de la 1 ianuarie 2018.

Deşi Primăria Capitalei ne-a refuzat solicitarea de organizare a unor pichetări, luna viitoare, în Bucureşti, reiterăm ideea că nu renunţăm la revendicările noastre, care vizează drepturile financiare şi profesionale ale membrilor de sindicat şi, în general, ale întregului personal din Ministerul Afacerilor Interne: îmbunătăţirea salarizării şi finanţarea corespunzătoare a MAI, pentru a se reuşi reducerea deficitului de personal, dar şi modernizarea logisticii, în special a sediilor, a tehnicii din dotare şi a mijloacelor de intervenţie.

În acest sens, FSNPPC, prin preşedintele Dumitru Coarnă (care deţine şi calitatea de vicepreşedinte al Biroului Executiv al Confederaţiei Sindicale Naţionale ,,Cartel ALFA”), întreprinde demersuri specifice, la nivelul factorilor decidenţi guvernamentali, pentru majorarea salarizării poliţiştilor şi personalului contractual din MAI, similar majorării care va intra în vigoare, de la 1 iulie a.c. pentru alte structuri din familia ocupaţională ,,apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”.

În funcţie de rezultatul final şi concret al demersurilor noastre, FSNPPC va stabili strategia, calendarul şi formele de acţiune (a se citi ,,luptă”!) sindicală pentru perioada următoare, astfel încât drepturile personalului MAI să nu mai fie tratate în mod abuziv de către Guvern şi Parlament.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: