Comunicate

INFORMARE - discuţii la Ministerul Muncii pe noua Lege a salarizării unitare

INFORMARE -	discuţii la Ministerul Muncii pe noua Lege a salarizării unitare

Azi, 11 aprilie 2017, începând cu ora 10,30, la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale are loc o întâlnire pe tema noii Legii a salarizării unitare, la care participă specialişti din cadrul instituţiilor componente ale Sistemului de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, alături de reprezentanţi ai organizatiei noastre.

SNPPC va fi reprezentat de către preşedintele Dumitru Coarnă şi vicepreşedintele Mihai Zlat, care vor propune, într-o primă fază a discuţiilor – acestea urmând să continue – 10 amendamente la actualul proiect de lege, care-i vizează direct pe angajaţii MAI:

1 - spor de 25% (defalcat, în raport cu distanţa faţă de mediul urban) pentru toţi poliţiştii şi personalul contractual din MAI care lucrează în mediul rural (inclusiv angajaţii Poliţiei de Frontieră);

2 - max. 50% majorare din salariul de bază minim brut pentru incompatibilităţi şi restricţii prevăzute de lege;

3 - 40% pentru intervenţie la domiciliu (permanenţa);

4 - pentru personalul contractual: sporul de vechime să fie calculat la salariul de bază, nu inclus în acesta;

5 - spor de 5% din salariul de funcţie pentru confidenţialitatea activităţilor specifice;

6 - echivalentul salariului de bază să fie cel de funcţie, nu salariul funcţiei de bază, cum este în prezent (practic este vorba de scoaterea sporurilor din bază);

7 - majorarea plafonului de sporuri de la 30% la 40%, pe ordonator de credite;

8 - majorarea marjei coeficientului pentru agenţi, aflată în prezent între 1,67-1,70, la 1,67-1,77 (creşterea cu 7 unităţi a nivelului superior);

9 - eliminarea disfuncţiei salariale privind fidelitatea, care a rămas la nivelul lui 2009, respectiv acordarea unui spor de 20% la salariul de funcţie;

10 - acordarea ajutoarelor băneşti, la pensionarea pentru vechime şi limită de vârstă.

Vom reveni cu detalii referitoare la propunerile concrete ale SNPPC de completare a Anexei 6 a proiectului noii Legi de salarizare unitară, anexă care se referă la familia ocupaţională ,,Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”.

Biroul Executiv Central

Parteneri SNPPC: