Comunicate

INFORMARE - FSNPPC participă la întâlnirea cu ministrul Afacerilor Interne privind salarizarea şi alte teme de interes profesional

INFORMARE - FSNPPC participă la întâlnirea cu ministrul Afacerilor Interne 
privind salarizarea şi alte teme de interes profesional

Astăzi, 17 februarie 2017, la ora 13,00, la sediul MAI, va avea loc o întâlnire a ministrului Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, cu reprezentanţii federaţiilor sindicale care activează în domeniul ordinii publice. FSNPPC va fi reprezentată de către preşedintele organizaţiei, Dumitru Coarnă, secretarul general - Neculai Isache, şi de Claudiu Staicu, trezorierul general, care vor solicita dispunerea de măsuri, conform competenţelor, pentru soluţionarea unor probleme grave, referitoare la:

1 – salarizarea precară, raportată la realităţile economico-sociale şi la alte categorii de bugetari (din învăţământ, sănătate, administaţie publică etc.), a poliţiştilor şi a personalului contractual din MAI, precum şi eliminarea disfuncţiilor / diferenţierilor salariale care există, încă, în cadrul categoriilor profesionale;

2 – aplicarea prevederilor HG nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

3 – eliminarea deficitului real de personal existent la nivelul MAI, de circa 25.000 posturi, fapt care afectează capacitatea operaţională a structurilor şi implică un program de lucru suprasolictant pentru personalul în activitate (a nu se uita cazul recent de la Vişeul de Jos, când poliţistul aflat singur în serviciu a fost ucis cu bestialitate chiar în sediul postului de poliţie);

4 – modernizarea parcului logistic al MAI, întrucât există încă în dotare autovehicule şi mijloace tehnice, care nu doar că nu mai dau randament, dar pun în pericol viaţa lucrătorilor;

5 – tergiversarea elaborării unui proiect modern de Lege privind statutul poliţistului, act normativ care, în ultimii ani, a suferit diferite modificări succesive, devenind stufos şi greu aplicabil;

6 – tergiversarea încheierii unui nou Acord colectiv de muncă privind raporturile de serviciu ale poliţiştilor, între MAI şi federaţiile sindicale reprezentative;

7 – abrogarea OUG nr. 76/2016 privind remilitarizarea unui segment din cadrul Poliţiei, act normativ care contravine Constituţiei României;

8 – acordarea tichetelor de vacanţă pentru poliţişti şi personalul contractual din MAI;

9 – acordarea ajutoarelor prevăzute de lege, dar suspendate de mai mulţi ani, cu ocazia pensionării pentru vechime în serviciu şi limită de vârstă.

Vom reveni cu detalii referitoare la rezultatul discuţiilor.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: