Comunicate

INFORMARE - intalnirea unei delegatii SNPPC cu ministrul Muncii

La iniţiativa SNPPC, o delegaţie formată din vicepreşedinţii Dumitru Coarnă şi Claudiu Staicu, membri ai Biroului Executiv Central, se va întâlni, vineri, 05 august, ora 12,00, cu ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, dl. Dragoş Nicolae Pâslaru.

Tema discuţiilor se înscrie în contextul unui obiectiv prioritar al organizaţiei noastre, referitor la promovarea intereselor financiare, sociale şi economice ale membrilor SNPPC. În concret, se vor aborda două probleme de maxim interes:

1- salarizarea precară a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, care nu beneficiază de prevederile ,,O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative”;

2- aplicarea corectă, pentru personalul contractual din M.A.I., a prevederilor ,,H.G. nr. 1.017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată”, în sensul scoaterii gradaţiei pentru vechime din componenta fixă a salariului, iar acolo unde salariul de bază minim brut este mai mic de 1.250 lei, să fie ridicat la acest nivel începând cu 01 mai 2016. SNPPC solicită ca, la salariul de bază minim brut, să fie aplicată şi componenta variabilă a acestuia, care include în principal sporurile de vechime, de condiţii grele, de noapte, majorarea pentru sărbătorile legale lucrate etc., iar acolo unde acesta este sub 1.250 lei, să se ia în calcul nivelul minimal stabilit de lege;

3- situaţia specială a agenţilor de poliţie cu un salariu al funcţiei de bază mai mic de 1.250 lei, care reprezintă nivelul minim brut reglementat prin H.G. nr. 1.017/2015; în cazul acestora, venitul lunar total realizat se apropie de un minim suportabil din punct de vedere economic, prin încasarea contravalorii normei de hrană şi a normei de echipare. SNPPC îi va propune ministrului Muncii ca această componentă a salariului de bază să fie de minim 1.250 lei, iar în cazurile în care este mai mică, să se ia în calcul nivelul minimal stabilit prin H.G. nr. 1.017/2015.

Concluziile acestei întâlniri vor fi aduse la cunoştinţa membrilor SNPPC în zilele următoare.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: