Comunicate

INFORMARE - medicii de la Spitalul MAI din Bucuresti solicita sprijinul SNPPC

INFORMARE - medicii de la Spitalul MAI din Bucuresti solicita sprijinul SNPPC

Aşa cum am anunţat în comunicatele difuzate în ultima perioadă, SNPPC a asigurat asistenţă de specialitate membrilor noştri de sindicat din cadrul sistemului sanitar al MAI, în ceea ce priveşte respectarea drepturilor acestora în cadrul procesului de reorganizare derulat la nivelul Direcţiei Medicale.

Biroul Executiv Central al SNPPC a pus pe agenda discuţiilor unele aspecte extrem de importante, privind acordarea sporului de doctorat pentru personalul medical care îndeplineşte condiţiile cerute de lege, sporul salarial pentru personalul medical de nivel mediu, care are studii superioare cu profil medical şi îndeplineşte atribuţii de specialitate, prevăzute ca atare în fişa postului, spor salarial pentru agenţii de poliţie cu studii superioare, care au prevăzute în fişa postului atribuţii din domeniul specialităţii studiilor absolvite etc.

Sprijinul acordat de către SNPPC a fost perceput pozitiv de către tot personalul medical, care a conştientizat faptul că demersul nostru este unul pragmatic şi indispensabil în procesul anevoios de implementare a managementului organizatoric, dar mai ales de asigurare a drepturilor economico-financiare.

Drept urmare, miercuri, 17 august a.c., la invitaţia unui număr de 40 de medici din Spitalul de urgenţă ,,Prof. dr. Dumitru Gerota” – Bucureşti, reprezentantul SNPPC, vicepreşedintele Dumitru Coarnă, va avea o nouă întâlnire cu personalul acestei unităţi medicale, având ca temă de discuţie sistemul de organizare şi de plată a gărzilor, începând cu 1 octombrie a.c, care este considerat discriminatoriu.

În concret, măsura iniţiată de Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ministerul Muncii, de creştere a retribuţiei pentru gărzile spitaliceşti, pornind de la baza salarială stabilită prin OUG 20 / 2016, vizează doar personalul contractual, medicii încadraţi ca ofiţeri de poliţie fiind omişi în mod inexplicabil. Situaţia este valabilă şi pentru medicii cu statut militar.

Puşi în faţa acestei nedreptăţi, medicii cu statut de poliţist din MAI solicită înscrierea în SNPPC, pentru ca organizaţia noastră să-i poată reprezenta în negocierile care urmează a fi purtate cu instituţiile statului sus-menţionate, pentru repararea acestei măsuri injuste.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: