Comunicate

INFORMARE MITING 24 - 25 MARTIE 2016

INFORMARE MITING 24 - 25 MARTIE 2016

Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România organizează, în zilele de 24 şi 25 martie 2016, între orele 11.00-14.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne din str. Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, mitinguri care au următoarele motive:

1. Tergiversarea promovării unei Legi unitare de salarizare a bugetarilor, echitabilă;

2. Tergiversarea elaborării unui nou Statut al poliţiştilor;

3. Lipsa resurselor financiare pentru a se reduce deficitul de personal din M.A.I., care în prezent a ajuns la 15.000 de indicatori; solicitam urgentarea reîncadrarii/rechemarii polițiștilor și militarilor disponibilizați abuziv în 2011

4. Amanarea modificarii şi completarii Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului cu prevederile necesare pentru decontarea nediscriminatorie a transportului la/de la locul de muncă precum şi a indemnizaţiei pentru chirie; solicitam eliminarea sintagmei ”mutare în interes personal” din lege, întrucât în sistemul polițienesc funcțiile sunt publice, nu private;

5. Tergiversarea modificării H.G. nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor;

6. Tergiversarea modificarii O.m.a.i. nr. S 310/2009 privind hrănirea efectivelor pe timp de pace în vederea eliminării discriminărilor în ceea ce priveşte acordarea normei 12 B;

7. Nerespectarea legalităţii privind acordarea salariului de bază minim brut pentru personalul contractual (fără includerea sporurilor în baza salarială);

8. Acordarea discriminatorie a conditiilor deosebite de muncă pentru personalul contractual.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: