Comunicate

INFORMARE - noi membri în rândurile SNPPC –

INFORMARE

- noi membri în rândurile SNPPC –

Constituit pe principiile statutare fundamentale ale activităţii sindicale, SNPPC a militat, încă de la înfiinţarea sa, în anul 2005, pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale poliţiştilor şi personalului contractual din M.A.I., fiind prima organizaţie sindicală care a dobândit reprezentativitate juridică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi, respectiv, al inspectoratelor generale subordonate acestuia.

Pe parcursul celor 11 ani de existenţă, acţiunile întreprinse în planul dialogului social, în cadrul comisiilor paritare, în relaţiile cu ministerele, Guvernul şi comisiile de specialitate ale Legislativului, precum şi pragmatismul cu care am abordat constant discuţiile cu toate structurile centrale şi teritoriale din M.A.I., ne-au consolidat poziţia de actor responsabil pe scena sindicală românească şi europerană, generând, implicit, o creştere a credibilităţii noastre, atât în rândul partenerilor de dialog social, cât şi – mai ales – în rândurile funcţionarilor publici cu statut special şi personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, care au aderat fără rezerve la scopul şi principiile promovate de SNPPC.

În sensul celor afirmate, constatăm cu satisfacţie că, an de an, alături de profesioniştii cu expertiză deja consacrată, şi noile generaţii de poliţişti se îndreaptă cu încredere către SNPPC, acordându-ne girul de încredere, prin semnarea adeziunii şi implicarea concretă în demersurile noastre.

Un argument edificator este oferit, în aceste zile, de către majoritatea poliţiştilor rechemaţi în activitate sau încadraţi direct la 1 iulie a.c., care a optat deja pentru înscrierea în rândurile SNPPC!

Vă reasigurăm că Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din M.A.I. se va implica, în continuare, cu aceeaşi consecvenţă, în toate acţiunile care presupun respectarea drepturilor şi promovarea intereselor legitime ale tuturor membrilor săi!!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL S.N.P.P.C.

Parteneri SNPPC: