Comunicate

INFORMARE: întâlnire SNPPC-DGPMB pentru clarificarea unor aspecte de natură salarială

INFORMARE: întâlnire SNPPC-DGPMB pentru clarificarea unor aspecte de natură salarială

In cursul zilei de azi, 07 februarie 2017, preşedintele SNPPC, Dumitru Coarnă, şi vicepreşedintele Mihai Zlat au avut o întâlnire cu directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, chestorul de poliţie Mihai Voicu, la care au mai luat parte şi şefii Serviciilor Resurse Umane, Juridic, Financiar şi Cabinet, pentru clarificarea unor aspecte de ordin profesional/salarial ale membrilor noştri de sindicat din cadrul acestei structuri a Poliţiei Române.

În concret, este vorba despre personalul încadrat la centrala telefonică a DGPMB, care este salarizat conform reglementărilor aplicabile contractelor individuale de muncă şi trebuie să beneficieze, începând cu anul curent, de majorarea salarială prevăzută de HG nr. 1/2017, de la 1.250 la 1.450 lei. De asemenea, a fost puse în discuţie şi modificările ce pot fi aduse contractelor individuale de muncă, prin acte adiţionale, care necesită, conform legii şi Contractului Colectiv de Muncă, încheiat între MAI şi FSNPPC, o informare prealabilă a sindicatului, care acordă un aviz referitor la programul de lucru, sănătatea şi securitatea în muncă, plata drepturilor financiare cuvenite etc.

În ceea ce-i priveşte pe agenţii şi ofiţerii de poliţie, cele două părţi au discutat despre: aplicarea întocmai şi fără întârziere a prevederilor HG. nr. 1/2017, programul de lucru, acordarea repausului aferent (pentru evitarea suprasolicitării şi a epuizării, având în vedere faptul că, în ultima perioadă, în Capitală au loc ample manifestări de stradă, care necesită forţe de poliţie suplimentare şi un program prelungit, pentru adaptare la situaţia operativă), plata orelor suplimentare şi a sporului pentru SDSL (aspectele în cauză sunt reglementate de OMAI nr. 4/2015, modificat şi completat prin OMAI nr. 210/2016).

Conducerea DGPMB a dat asigurări reprezentanţilor SNPPC că toate drepturile cuvenite personalului contractual şi poliţiştilor acestei structuri vor fi respectate, conform normelor legale în vigoare.

Reamintim că SNPPC se implică, ori de câte ori este solicitat, în temeiul statutului şi legislaţiei aplicabile domenului sindical, pentru soluţionarea unor probleme punctuale, ce privesc interesele economico-financiare, sociale şi profesionale ale membrilor săi.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: