Comunicate

INFORMARE PERSONALUL CONTRACTUAL

INFORMARE PERSONALUL CONTRACTUAL

În atenţia ordonatorilor secundari şi terţiari de credite din Ministerul Afacerilor Interne, cu privire la cuantumul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru personalul contractual şi a funcţionarilor publici

Din discuţiile purtate cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne au rezultat următoarele:

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) şi ale art. 2 din H.G. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 975 de lei lunar, iar pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Totodată, la art. 1 alin. (2) din acelaşi act normativ se prevede faptul că începând cu data de 1 iulie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1050 de lei lunar.

I. În considerarea cadrului legal invocat şi potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane din Ministerul Afacerilor Interne, la nivelul ordonatorilor de credite care au în subordine personal contractual şi funcţionari publici se impune emiterea de acte administrative de constatare succesivă a nivelului cuantumului salariului de bază la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în situaţiile în care salariul de bază pentru funcţia îndeplinită este sau, după caz, a fost sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 1091/2014 şi a celor anterioare similare din punct de vedere al obiectului de reglementare.

Având în vedere faptul că, la nivelul ordonatorilor de credite, au fost identificate situaţii multiple în care în conţinutul contractului individual de muncă salariul de bază înscris încă de la încheiere nu este în acord cu prevederile legale aplicabile succesiv în materia salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru asigurarea unui cadru unitar în materia gestionării raporturilor de muncă la nivelul instituţiei, se impune încheierea de acte adiţionale la contractele individuale de muncă ale personalului contractual pentru care au fost emise, în condiţiile de mai sus, acte administrative în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.1 alin.(1) din H.G. nr. 1091/2014. Acestea vor consfinţi nivelul salarial stabilit de prevederea legală precizată anterior, cu invocarea expresă a acesteia alături de suma înscrisă.

II. În acelaşi context, se impune emiterea în timp util a actelor administrative prin care ordonatorii de credite să dispună aplicarea, cu data de 01.07.2015, a prevederilor art.1 alin.(2) din H.G. nr. 1091/2014.

În considerarea prevederilor art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare1, cu privire la această modificare a elementului salarial din contractul individual de muncă, ţinând cont şi de măsurile dispuse potrivit punctului I, nu se mai impune încheierea unui nou act adiţional la contractul individual de muncă.

III. În situaţia contractelor individuale de muncă încheiate după data prezentei, întocmirea acestora se va face cu consemnarea, acolo unde situaţia impune, a cuantumului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, cu invocarea expresă a normei incidente din H.G. nr. 1091/2014 alături de suma corespunzătoare.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Persoane de contact: Coarnă Dumitru-tel. 0728282624 şi Andrei Marian-tel. 0728282607.

___________________

1Potrivit cărora, orice modificare a unuia dintre elementele......impune încheierea unui act adiţional la contract ... cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.

Parteneri SNPPC: