Comunicate

INFORMARE - primele pentru asigurările private de sănătate se deduc fiscal

INFORMARE - primele pentru asigurările private de sănătate se deduc fiscal

După cum v-am informat, SNPPC a încheiat un parteneriat cu Rețeaua privată de sănătate ,,Regina Maria", care conferă membrilor noştri de sindicat multiple avantaje în ceea ce priveşte asistenţa medicală, tratamentul de specialitate etc. Formularul de adeziune, pachetul de beneficii pentru membrii SNPPC şi familiile lor, procedura de abonare şi alte informaţii utile despre acest parteneriat pot fi obţinute de pe pagina noastră de internet, accesând linkul .

Având în vedere interesul tot mai mare pentru asigurările private de sănătate, la cererea membrilor noştri de sindicat, am solicitat Direcţiei Generale Financiare din cadrul M.A.I. să ne comunice: care este baza legală pentru deducerea fiscală a sumei de 400 euro/anual, reprezentând o parte din prima de asigurare plătită, conform prevederilor OUG nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (art. 78 - Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor), precum şi ce avantaje au cei care optează, complementar asigurării obligatorii, pentru sistemul privat de sănătate?

Publicăm, mai jos, răspunsul primit, în speranţa că acesta este util şi edificator.

Pentru detalii/clarificări, persoană de contact din partea Rețelei private de sănătate ,,Regina Maria" este: RALUCA ANGHEL, tel. 0731.490.882.

Parteneri SNPPC: