Comunicate

INFORMARE privind Legea nr. 360 din 2002 - statutul poliţistului

Urmare solicitărilor adresate de către membrii noştri de sindicat, publicăm forma actualizată a Legii nr. 360 din 2002 privind statutul poliţistului, care include modificările şi completările aduse acestui act normativ de la apariţia sa şi până în prezent, inclusiv cele cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 16 iunie 2016. Precizăm că, în perioada imediat următoare, după promulgarea, de către Preşedintele României, a Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 3/2016 (care a completat şi modificat, din raţiuni de ordine publică, la propunerea M.A.I., art. 9, 10, 21 şi 23 din statutul poliţistului), precum şi a Legii pentru completarea/modificarea Legii nr. 360/2002 (urmare declarării neconstituţionale a art. 26, referitor la evaluarea anuală a poliţistului), vom pune la dispoziţia celor interesaţi şi varianta definitivă a Statutului Poliţistului.

vezi documentul

Biroul Executiv Central

Parteneri SNPPC: