Comunicate

INFORMARE privind negocierile salariale care au avut loc la Ministerul Muncii in data de 06 martie a.c.

INFORMARE
privind negocierile salariale 
care au avut loc la Ministerul Muncii in data de 06 martie a.c.

În cadrul negocierilor de ieri, de la Ministerul Muncii, referitoare la salarizarea angajaţilor din Ministerul Afacerilor Interne şi a personalului civil din cadrul Sistemului de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, delegaţia FSNPPC (Dumitru Coarnă – preşedinte, Claudiu Staicu – trezorier general, Petruş Gorgovan – preşedinte SPPC din cadrul Bazei de Reparaţii Navale Brăila şi Gioni Bălan, vicepreşedinte SNPPC - IPJ Dolj) a avut o prestaţie convingătoare, care a fost apreciată şi însuşită, într-o bună măsură, de către reprezentanţii Guvernului prezenţi la discuţii: ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Afacerilor Interne, Carmen-Daniela Dan și ministrul Consultării Publice și Dialogului Social, Gabriel Petrea.

Cele două paliere ale negocierilor au vizat proiecul noii Legii de salarizare unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi modul de aplicare a HG nr. 1/2017 cu privire la stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Apreciem că demersurile noastre ferme şi fără echivoc din ultima perioadă, la adresa Guvernului, în ansamblu, dar şi a ministerelor responsabile de politicile salariale, precum şi manifestările de amploare preconizate pentru luna în curs, ca urmare a conflictului de muncă declanşat de FSNPPC, au sensibilizat factorii decidenţi, dat fiind faptul că, la negocierile de ieri, am constatat o mai mare deschidere din partea acestora pentru un dialog social constructiv şi benefic. Precizăm că negocierile încă nu s-au încheiat, astăzi după-amiază urmând a avea loc, la Ministerul Finanţelor Publice, în prezenţa ministrului de resort, a ministrului Afacerilor Interne şi a unor specialişti în domeniu, o analiză a impactului financiar pe care îl vor avea revendicările FSNPPC.

Din raţiuni de onestitate faţă de partenerii noştri de negociere şi dialog social – care au început să manifeste o percepţie mai pragmatică a problematicii şi doleanţelor exprimate de reprezentanţii sindicali şi, în ansamblu, de toţi poliţiştii şi personalul contractual din Ministerul Afacerilor Interne –, dar şi din dorinţa de a nu comunica membrilor de sindicat sau opiniei publice date şi informaţii incomplete, confuze ori contradictorii, în acest moment încă nu avansăm cifre şi valori de referinţă salarială, dat fiind faptul că discuţiile sunt în derulare, iar lucrurile nu sunt, încă, ,,bătute în cuie”.

Reînnoim asigurarea noastră către toţi membri FSNPPC, precizând clar că reprezentanţii Biroului Executiv Central şi ceilalţi delegaţi din teritoriu participanţi la negocieri vor dovedi maximă responsabilitate în toate întâlnirile cu reprezentanţii Executivului, care vor viza drepturile economice, sociale şi profesionale ale poliţiştilor şi personalului contractual din MAI!

De asemenea, menţionăm că nu vom abandona lista de revendicări transmisă Guvernului, care include, pe lângă problemele referitoare la salarizare, şi cereri de soluţionare a unor chestiuni din alte domenii de activitate specifică MAI, cum ar fi: deficitul real de personal; logistica precară; modernizarea Statutului poliţistului; abrogarea O.U.G. nr. 76/2016, care contravine Constituţiei României; acordarea primelor/tichetelor de vacanţă; acordarea ajutoarelor prevăzute de lege cu ocazia pensionării ş.a.

Notă: pentru o mai bună înţelegere a punctelor noastre de vedere, redăm mai jos lista principalelor amendamente susţinute de către FSNPPC în cadrul negocierilor care au loc în aceste zile.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

AMENDAMENTE FSNPPC

pentru negocierile de la Ministerul Muncii/Ministerul Finanţelor

( 06-07 martie 2017)

1. REFERITOR LA APLICAREA HG 1/2017 CU PRIVIRE LA STABILIREA SALARIULUI DE BAZĂ MINIM BRUT PE ȚARĂ

1.1. MOTIVAȚIE:

Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010 şi până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele legii-cadru, ţinând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009, în considerarea faptului că, de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, prin hotărâre a Guvernului, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost majorat de la 600 la 1.450 lei - acest din urmă cuantum fiind aplicabil din luna februarie a anului 2017 - ceea ce a determinat o serie de inechităţi în materie de salarizare în raport cu nivelul studiilor, al activităţii profesionale prestate și al vechimii în muncă, ţinând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte, există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar, pe de altă parte, creşterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiaşi nivel de salarizare pentru personal cu atribuţii şi nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiaşi instituţii, se impune ca în formula de calcul a salariului de bază (pentru personalul contractual) să nu fie luat în calcul cuantumul sporului pentru vechime de care beneficia fiecare persoană la 31.12.2009, acesta urmând a completa salariul de bază după comparația cu 1.450 lei, valoarea actuală a salariului de bază minim brut garantat în plată.

(exemplu: un personal contractual angajat în anul 2017 ar trebui să aibă salariul de bază 1.450 lei, pe când un personal contractual, care la data de 31.12.2009 avea peste 25 de ani de vechime în muncă și beneficia de un spor pentru vechime în procent de 25% din salariul de încadrare de la 31.12.2009, în cuantum de 223 de lei, ar trebui să aibă un salariu de bază de 1.673 lei).

De asemenea în vederea eliminării oricărei forme de discriminare și inechitate socială în raport cu alte familii ocupaționale (sănătate, învățământ, etc.) se impune ca în formula de calcul a sporurilor pentru condițiile de muncă (pe bază de pontaj), prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (spor pentru condiții grele de muncă, pentru munca de noapte, pentru munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale, etc.), baza de referință să fie salariul de bază actual și nu cel de încadrare de la 31.12.2009 (nu mai puțin de 1.450 lei). Această prevedere trebuie aplicată în mod corespunzător și salarizării polițiștilor, în sensul aplicării sporurilor care se acordă în afara salariului funcției de bază (spor pentru condiții grele de muncă, pentru munca de noapte, pentru munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale etc.) la cel puțin valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată (nu mai puțin de 1.450 lei).

2. REFERITOR LA INTRAREA IN VIGOARE A UNEI NOI LEGI DE SALARIZARE UNITARA A PERSONALULUI PLATITI DIN FONDURI PUBLICE

2.1. MOTIVAȚIE: OUG 20/2016

Având în vedere faptul că se previzionează intrarea în vigoare, începând cu data de 1 iulie 2017, a unei noi legi de salarizare unitară a personalului plătit din fonduri publice, ținând cont de prevederile OUG 20/2016 prin care s-a încercat eliminarea unor inechități perpetuate tocmai de amânarea aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, se impune devansarea termenului de aplicare a prevederilor art. 31 (6) din OUG 57/2015, la o dată anterioară intrării în vigoare a unei noi legi de salarizare (propunem data de 01 februarie 2017), astfel încât să fie eliminată complet discriminarea celor care la data de 31.12.2009 au avut salariu de merit în raport cu cei care nu l-au avut. În caz contrar, OUG 20/2016 nu se mai aplică în totalitatea sa.

Parteneri SNPPC: