Comunicate

INFORMARE privind întâlnirea conducerii FSNPPC cu cea a MAI

INFORMARE
privind întâlnirea conducerii FSNPPC cu cea a MAI

În urma solicitării scrise a Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, azi, 06 septembrie 2016, a avut loc o întâlnire între conducerea MAI şi preşedintele FSNPPC, având ca principal scop constituirea Comisiei Paritare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, conform reglementărilor din sfera dialogului social instituite de HG nr. 833/2007.

Comisia paritară propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii, formulează propuneri privind flexibilizarea programului de lucru şi participă la negocierea Acordului colectiv de muncă, elaborând proiectul acestui document. Acordul colectiv de muncă se referă, în principal, la: folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor de lucru; sănătatea şi securitatea în muncă; programul zilnic, perfecţionarea profesională etc.

Din păcate, trebuie să semnalăm faptul că, deşi există disponibilitate din partea conducerii MAI pentru operaţionalizarea Comisiei Paritare, acest mecanism de dialog social este blocat de către sindicatele ,,Pro Lex” şi ,,Diamantul”, care au constituit o uniune sindicală de tip ,,struţo-cămilă”, prin care stopează continuarea procedurii legale de punere în funcţiune a comisiei şi, implicit, de elaborare a proiectului Acordului colectiv privind raporturile de muncă dintre angajaţi şi Ministerul Afacerilor Interne.

În concret, la toate întâlnirile Federaţiilor sindicale reprezentative de la nivelul MAI, liderii acestor organizaţii au refuzat să semneze documentul prin care sindicatele se pun de comun acord cu privire la constituirea Comisiei Paritare, situaţie care pune MAI în imposibilitatea de a operaţionaliza acest for de dialog social extrem de important.

Cu prilejul discuţiilor purtate astăzi cu conducerea MAI, FSNPPC a fost informată şi despre demararea procedurii de ocupare, prin încadrare din sursă externă, a unui număr de 5.500 de posturi vacante existente la nivelul inspectoratelor generale din cadrul ministerului, în vederea reducerii deficitului de personal cu care se confruntă instituţia.

De asemenea, conducerea MAI a precizat că este în curs de derulare o procedură de achiziţionare a peste 2.000 de autovehicule, prin Programul ,,Rabla” destinat instituţiilor de stat, care vor fi alocate structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în scopul îndeplinirii misiunilor specifice de ordine şi siguranţă publică.

BIROUL EXECUTIV AL FSNPPC

Parteneri SNPPC: