Comunicate

INFORMARE privind punctele de vedere exprimate de FSNPPC la şedinţa Comisiei de dialog social

INFORMARE
privind punctele de vedere exprimate de FSNPPC 
la şedinţa Comisiei de dialog social

După cum v-am anunţat în comunicatul de ieri, revenim cu informaţii privind rezultatul întâlnirii dintre reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne şi cei ai federaţiilor sindicatelor participante la cea de-a doua şedinţă a Comisiei de dialog social, unde s-a dezbătut proiectul ,,Ordinului ministrului afacerilor interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliţie ale M.A.I.”.

La această activitate, FSNPPC fost reprezentată de către vicepreşedintele Dumitru Coarnă, care a adus în discuţie următoarele amendamente principale:

- reanalizarea Anexei 3 a ordinului (capitolul referitor la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante), pentru a se preveni apariţia unor situaţii de genul celor produse în acest an, când s-au organizat concursuri pentru trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie, iar ordinele administrative, care să producă efectele juridice în consecinţă, încă nu au fost emise, din motive imputabile angajatorilor (erori în organizarea concursului – de exemplu, la Academia de Poliţie);

- scutirea de plata taxelor aferente anului I petrecut în şcoala de agenţi de poliţie, a elevilor absolvenţi ai primului an de studiu, care susţin examen la Academia de Poliţie şi sunt declaraţi admişi, sumele respective urmând a fi transferate în noul angajament de plată, care va fi semnat cu Academia;

- modificarea prevederii din Anexa 11 a proiectului de ordin, referitoare la condiţiile în care poliţiştii pot desfăşura şi alte activităţi remunerate, care, în forma actuală, impune inclusiv ,,acordul şefului direct, exprimat pe raportul scris al poliţistului, în termen de 10 zile de la depunerea acestui document la structura de resurse umane”. În opinia FSNPPC, această cerinţă este, în fapt, un adaos adus legii, care nu impune o asemenea condiţie, ci are prevederi explicite şi limitate, ce nu pot fi completate printr-un act normativ de nivel inferior. Amendamentul reprezentantului FSNPPC a întrunit şi acordul celorlalte organizaţii sindicale prezente la discuţii, acesta constând în următoarele: poliţistul poate desfăşura alte activităţi în afara duratei normale a programului normal de lucru, cu obligativitatea desfăşurării acestora în condiţii legale, fără legătură cu obiectul de activitate din fişa postului şi cu informarea conducerii profesionale, fără a fi necesar acordul scris al acesteia;

- s-a solicitat M.A.I. urgentarea apariţiei normelor care reglementează avansarea în gradul profesional următor, termenul maxim fiind 25 august a.c., astfel încât, la data de 1 septembrie 2016 să poată beneficia de acest drept toţi funcţionarii publici cu statut special ce îndeplinesc condiţiile prevăzute în acest sens; după cum se ştie, avansările care trebuiau făcute la Ziua Poliţiei şi la Ziua Poliţiei de Frontieră au fost amânate, fiind invocate, până acum, pretexte juridice neconvingătoare, generatoare de prejudicii, inclusiv de natură financiară (de exemplu: neîncasarea sumelor cuvenite gradului următor; imposibilitatea participării la concursuri sau examene care impun un anumit grad profesional etc.);

- cu acest prilej, în contextul normelor cu caracter disciplinar pe care le va impune noul act normativ în domeniul resurselor umane din M.A.I., FSNPPC a reiterat cerinţa de a se respecta timpul normat de lucru al poliţiştilor, conform Directivei Europene 88 şi Codului Muncii, care dau posibilitatea angajatorului la 32 de ore suplimentare lunar; în fapt, există situaţii, în unele unităţi, în care numărul orelor lucrate suplimentar a ajuns şi la 180 (!!!).

În finalul discuţiilor, profitând de cadrul formal al întâlnirii, reprezentantul FSNPPC a readus în atenţia subsecretarului de stat care a condus delegaţia M.A.I., dna Cristina Maria Manda, două aspecte pentru care conducerea Federaţiei a solicitat, în urmă cu două zile, în scris, inclusiv o întâlnire cu ministrul Afacerilor Interne:

- situaţia precară a personalului contractual şi a agenţilor de poliţie care au salariul de funcţie sub minimul de 1.250 lei prevăzut în ,,H.G. nr. 1.017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată”;

- situaţia medicilor cu statut de poliţist din spitalele ministerului, care, conform normelor ce vor intra în vigoare de la 1 octombrie a.c., privitoare la gărzile în unităţile spitaliceşti, vor fi discriminaţi salarial, în raport cu personalul contractual, care beneficiază de un mod mai avantajos de calcul al veniturilor.

Reprezentanţii M.A.I. au apreciat implicarea activă a FSNPPC în dialogul social şi au precizat că vor avea în atenţie toate amendamentele semnalate de organizaţia noastră.

BIROUL EXECUTIV AL FSNPPC

Parteneri SNPPC: