Comunicate

INFORMARE - privind sesizarea adresata ministrului Petre Toba

INFORMARE - privind sesizarea adresata ministrului Petre Toba

Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România şi Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din MAI au transmis ministrului Afacerilor Interne, Petre Tobă, o sesizare scrisă referitoare la aplicarea neunitară a legislaţiei privind salarizarea unor categorii profesionale din Ministerul Afacerilor Interne, solicitând în mod expres şi cu celeritate remedierea disfuncţionalităţilor generate de următoarele situaţii:

– pentru poliţişti - sporul pentru munca de noapte, indemnizaţia de frontieră, ambarcarea, alte drepturi de natură salarială sunt tratate, pe de o parte, ca drepturi ce compun salariul de funcţie sau salariul funcţiei de bază, iar pe de altă parte, ca drepturi în afara salariului de funcţie sau salariului funcţiei de bază, fapt ce generează diferenţe semnificative, atât între poliţişti cu încadrare similară, cât şi comparativ cu salariul de bază minim brut garantat în plată (1.250 lei, începând cu 01.05.2016); în concret, compartimentele financiare ale unităţilor pot alege modalitatea de calcul din programul de salarizare, care este alcătuit cu cele două variante ,,în furcă”, functie de procesele-verbale, din 2010-2011, de stabilire a categoriilor de sporuri/indemnizatii/sume compensatorii de la nivelul fiecarui ordonator de credite;

– pentru personalul contractual - sporul de vechime, avut la 31.12.2009, a fost introdus în salariul de bază, iar, ulterior, vechimea acumulată a fost recompensată cu clase de salarizare. În schimb, sporul pentru condiţii grele de muncă, precum şi cel pentru munca de noapte, se calculează în continuare la salariul de încadrare avut la 31.12.2009, în timp ce comparaţia cu salariul de bază minim brut se efectuează cu salariul de bază compus din elementele introduse în acesta ulterior anului 2009 şi pană în prezent.

Precizăm că, la data de 06.04.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 233 Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, care a introdus art. 51: Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), personalul din aparatul de lucru al Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice, salarizat la acelaşi nivel, precum şi personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste instituţii, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Faţă de aceste prevederi legale, inclusiv prin luarea în considerare a Deciziei nr. 32/19 octombrie 2015 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, am solicitat să ni se comunice, cu prioritate, măsurile dispuse de MAI în vederea aplicării unitare a legislaţiei privind salarizarea, atât pentru evitarea discriminărilor în interiorul instituţiei, cât şi faţă de alţi angajaţi din alte ministere (ex: Justiţie/Penitenciare, Apărare).

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: