Comunicate

INFORMARE privind unele demersuri juridice ale SNPPC pentru acordarea drepturilor cuvenite

INFORMARE
privind unele demersuri juridice ale SNPPC
pentru acordarea drepturilor cuvenite

Unul dintre obiectivele prioritare înscrise în statutul SNPPC este apărarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale poliţiştilor şi personalului contractual din M.A.I., organizaţia nostră sindicală beneficiind de reprezentativitate juridică, dar şi de calitatea procesuală prevăzută de lege pentru efectuarea unor demersuri în acest sens. Drept urmare, membrii Biroului Executiv Central al SNPPC, în colaborare cu reprezentanţii Birourilor Teritoriale din unităţi, întreprind zi de zi acţiuni vizând respectarea, de către angajatori, a unei palete largi de drepturi cuvenite membrilor de sindicat.

Iată, spre justă informare, câteva dintre demersurile concrete efectuate și drepturile pe care le avem în vedere, pentru a fi respectate:

1. Majorarea salarială pentru personalul MAI care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează:

SNPPC a introdus pe rolul instanţelor, în țară, zeci de acțiuni/dosare (care s-au transformat în sute și apoi chiar mii de dosare, întrucât unii judecători au disjuns cauzele), vizând majorarea salarială/sporul, cum este definit în Codul Muncii, restant(ă) ce trebuie acordat(ă) pentru orele lucrate sâmbăta, duminica şi în zilele de sărbători legale. De unde vine această situaţie? În ultimii cinci ani – în care legislaţia aplicabilă, respectiv OUG 80/2010 (măsuri financiare în domeniul bugetar), Legea 283/2011 (pentru aprobarea OUG 80/2010), OUG 84/2012 (stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013), prevedea înlocuirea sporului pentru orele lucrate în aceste zile (care trebuia acordat de angajatori conform art. 137 alin. 3 din Codul Muncii) cu timp liber corespunzător, iar de la 01.07.2014 cu majorare salarială de 75%, în realitate, intre 2010-2014 inclusiv, nu s-a compensat precum zilele de sărbători legale, care erau acordate tot conform acestei legislaţii (prin scăderea orelor lucrate în aceste zile, de sărbători legale, din norma de lucru lunară).

ÎN REALITATE, ACEST DREPT NU S-A ACORDAT!

Ca atare, SNPPC are pe rol, atât la nivel central, cât şi teritorial, dosare prin care solicită despăgubiri pentru nerespectarea acestui drept, în perioada 2012-2014, inclusiv prin sesizări ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Constituţionale, pentru clarificarea, respectiv declararea unor sintagme din actele normative enumerate ca fiind neconstituţionale.

2. Fostul premiu anual

La solicitarea membrilor de sindicat, care au aflat inițial că la Mehedinți s-a câștigat pe fond o asemenea acțiune (casată în apel de C. Ap. Craiova, care a respins acțiunea) SNPPC a introdus acțiuni pe rolul mai multor instanţe pentru revendicarea premiului anual (cunoscut drept al 13-lea salariu). Acestea se află în diverse faze procesuale și din nefericire, extrem de puţini judecători admit aceste cereri!

3. SNPPC are în atenţie şi cercetările administrative/procesele privind decontarea/nedecontarea cheltuielilor de transport ale poliţiştilor/poliţiştilor de frontieră, care au trecut prin procese de reorganizare a unităţilor, iar ordonatorii de credite nu le recunosc acest drept, deşi raporturile de serviciu ale acestora au fost modificate de angajator independent de voinţa lor, fiind mutaţi în alte funcţii/localităţi în interesul serviciului, nu la cerere.

4. Participarea la cercetări disciplinare – în urma modificării Legii nr. 360/2002 – numeroase dosare au fost ”pornite” și mulți colegi ne-au solicitat asistență juridică!

5. SNPPC urmăreşte modul în care M.A.I. va trebui să aplice unitar majorarea de 10% pentru acei poliţişti care nu au avut, în perioada 2010-2016, salariul de merit inclus în venitul lunar, ca sumă compensatorie!

6. SNPPC are pregătită acțiune și poate asigura asistență juridică colegilor agenți de poliție, membri, care au susținut concursuri pentru trecerea în corpul ofițerilor de poliție iar MAI nu emite actele administrative în acest sens. Colegilor care ne-au solicitat sprijinul le-am acordat asistență prin redactarea procedurii prealabile, în primă fază și modelul de acțiune în contencios administrativ.

Deşi pare paradoxal, dacă privim prin prisma “statului de drept” aceste situaţii, chiar şi unele dintre drepturile evidente, cuvenite în mod legal, au fost câştigate cu dificultate, în urma unor negocieri de durată, cu factorii responsabili de la nivelul M.A.I. şi al Guvernului, sau prin recurgerea la acţiuni de protest specifice mişcării sindicale!!

Vom reveni, şi cu alte exemple concrete vizând modul în care sindicatul nostru acţionează pentru promovarea unei legislaţii juste de către Ministerul Afacerilor Interne şi celelalte autorităţi cu competenţe legislative, precum şi în ceea ce priveşte respectarea/recunoașterea drepturilor de către angajatori!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL S.N.P.P.C.

Parteneri SNPPC: