Comunicate

INFORMARE- SNPPC solicita urgentarea reorganizarii Directiei Medicale

INFORMARE-
SNPPC solicita urgentarea reorganizarii Directiei Medicale

Din iniţiativa SNPPC, joi, 04 august 2016, a avut loc o discuţie între membrii Biroului Executiv Central şi conducerea Direcţiei Medicale din cadrul MAI, reprezentată de către dl. comisar şef de poliţie medic dr. Marius Medruţ, vizând unele aspecte de interes sindical ale procesului de reorganizare derulat la nivelul acestei structuri, cum ar fi:

- urgentarea procesului în cauză, având în vedere necesitatea diminuării cât mai grabnice a deficitului de personal medical existent atât la nivelul unităţilor centrale, cât şi al celor teritoriale, prin încadrarea posturilor vacante din ştatele de organizare;

- emiterea unei norme interne, care să uniformizeze, sub aspectul procedurilor şi al valorilor financiare, modalitatea de decontare a medicamentelor şi serviciilor medicale efectuate în unităţile/centrele de profil ale M.A.I.;

- decontarea tuturor cheltuielilor aferente medicamentelor/serviciilor medicale, într-un timp cât mai scurt;

- unificarea şi flexibilizarea comunicării, prin sistemul electronic criptat, între CASAOPSNAJ şi subunităţile medicale din M.A.I.;

- eliminarea unei forme de abuz practicate în multe dintre unităţile medicale, constând în ,,ascunderea” orelor lucrate suplimentar, prin nereflectarea acestora în pontajul întocmit de către manageri, fapt care conduce la ideea că volumul de activităţi poate fi acoperit cu personalul existent şi nu ar mai fi nevoie de alte încadrări.

Biroul Executiv Central al SNPPC colaborează îndeaproape cu conducerea Direcţiei Medicale, pentru a se asigura că sunt respectate toate drepturile ofiţerilor, agenţilor şi personalului contractual, în cadrul procesului de reorganizare instituţională aflat în derulare.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: