Comunicate

INFORMARE - SNPPC sustine modificarea Legii privind concediul paternal

INFORMARE - SNPPC sustine modificarea Legii privind concediul paternal

La iniţiativa SNPPC, prin vicepreşedintele Dumitru Coarnă, Ministerul Afacerilor Interne a iniţiat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 210 din 1999 privind concediul paternal, document care a primit toate avizele premergătoare necesare şi urmează să fie promovat în Parlament de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – autoritatea competentă în acest domeniu de reglementare legislativă, cu susţinerea M.A.I.

Proiectul în cauză are în vedere asigurarea egalităţii de tratament a funcţionarilor publici cu statut special, dar şi a celorlalte categorii de personal din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în raport cu salariaţii din sistemul bugetar, în ceea ce priveşte acordarea concediului paternal plătit de 5 zile.

Discrepanţa a apărut la 1 ianuarie a.c., când a intrat în vigoare Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, care, prin coroborare cu Legea nr. 225/2015 privind Codul fiscal, a anulat acest drept, întrucât poliţiştii nu au mai îndeplinit condiţia esenţială a calităţii de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat (ce le dădea dreptul la un concediu paternal de 5 zile), chiar dacă, lunar, pentru ei se plăteşte o cotă de contribuţie individuală de asigurări sociale, care se vărsă la bugetul de stat.

Detalii se pot obţine la numărul de telefon 0728.282.624.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: