Informari

Avantaje ale calităţii de membru SNPPC

  INSCRIE-TE ONLINE!   SINDICATUL  NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Membru-fondator al Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România (FSNPPC) şi al Uniunii Europene a Poliţiştilor (EPU)   SNPPC - cel mai mare sindicat din România - a fost înfiinţat la data de 21.12.2004; în prezent, avem 74 de Birouri teritoriale, la nivel naţional, cu un total de aproximativ 40.000 de membri. Avantaje ale calităţii de membru SNPPC: 1 - ai garanţia că îţi sunt apărate, la cerere sau din oficiu, după caz, drepturile profesionale, sociale şi economico-financiare; 2 - beneficiezi de avantajele libertăţii de asociere, instituite prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Constituţia României, Legea dialogului social nr. 62/2011 şi Statutul juridic al SNPPC; 3 - beneficiezi de consiliere, asistenţă juridică şi reprezentare în litigiile de muncă sau în alte situaţii deosebite, care pot interveni pe parcursul activităţii profesionale; 4 - prin Acordurile privind raporturile de serviciu, încheiate cu MAI, IGPR şi IGPF, ne preocupăm pentru asigurarea şi respectarea standardelor de sănătate/securitate în muncă, a fondurilor financiar-materiale, a condiţiilor şi programului legal de lucru, a pregătirii profesionale etc.; 5 - membrii SNPPC şi familiile lor beneficiază de sprijin financiar, în diferite situaţii (cum ar fi: îmbolnăvirea, vătămarea, calamităţi/dezastre, decesul, precum şi naşterea unui copil), prin intermediul Fundaţiei noastre Sf.Nicolae – ocrotitorul poliţiştilor; 6 - în cei aproape 15 ani de existenţă, SNPPC a fost principalul sindicat care a militat pentru drepturile personalului MAI, organizând multiple forme de protest şi mitinguri de amploare, care au intrat în  istoria mişcării sindicale naţionale; 7 -  în calitate de membru activ, contribui la consolidarea celei mai mari organizaţii sindicale din România, care apără drepturile şi interesele întregului personal al MAI. NU UITAŢI: Un sindicat unit şi motivat este un sindicat  puternic, care poate determina o  atitudine pozitivă din partea angajatorului, MAI, Guvernului şi Parlamentului!  
Parteneri SNPPC: