Comunicate

LEGE NOUĂ DE SALARIZARE IN SISTEMUL BUGETAR SAU CORECŢII ADUSE SALARIZARII PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE ?

LEGE NOUĂ DE SALARIZARE IN SISTEMUL BUGETAR SAU CORECŢII ADUSE SALARIZARII PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE ?

Pe parcursul săptămânii 9-13 mai a.c., SNPPC a susţinut în mai multe rânduri, atât în cadrul şedinţelor de dialog social organizate la Ministerul Muncii, cât şi separat în cadrul unor discuţii directe cu ministrul Dragoş Pîslaru, acordarea anumitor drepturi salariale care au creat, începând cu anul 2010, inechităţi în domeniul salarizării poliţiştilor şi personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne.

SNPPC susține, în principal, adoptarea unei legi unitare a salarizării în sistemul bugetar, cu o ierarhie corectă și o salarizare care să fie raportată nominal la funcție, care să ofere orizonturi pozitive de așteptare/promovare.

În subsidiar, față de actualele propuneri ale Guvernului României, prin care se încearcă, în funcție de o anumită anvelopa salarială, să se aplice unele corecții bugetare, în urma unei analize a întregului sistem realizată de specialişti din cadrul organizaţiei noastre au fost identificate, în funcţie de numărul de indicatori în plată, următoarele:

• Cuantumul salariului de merit introdus în salariul de funcţie poliţiştilor care au beneficiat de acest drept la 31.12.2009;

• Cuantumul sporului de fidelitate îngheţat la 31.12.2009 şi neacordat celor care au intrat în sistem ulterior;

• Sporul pentru studii superioare acordat agenţilor de poliţie şi sporul pentru doctorat;

• Creşterea treptată a salariului de bază minim brut garantat în plată pentru personalul contractual în perioada 2009-2016 şi aplicarea necorespunzătoare a unor sporuri.

Raportat la alocarea bugetară aferentă familiei ocupaţionale Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională comunicată de Ministerul Muncii pentru această ordonanţă, SNPPC propune următoarele variante de lucru:

A) Pentru poliţişti şi cadrele militare din întreaga familie ocupaţională:

1. În principal: acordarea unui cuantum calculat pe principiul salariului de merit celor care nu au beneficat de acest drept în decembrie 2009, în procent de 20% din salariul/solda de funcţie de la 31.12.2009;

2. În subsidiar: acordarea în funcţie de vechimea în sistem a unui cuantum actualizat al sporului de fidelitate şi acordarea cuantumului sporului pentru studii superioare şi doctorat celor care au finalizat studiile după 31.12.2009.

B) Pentru personalul contractual: calcularea cuantumului pentru vechime la salariul de bază avut în plată iar în situaţiile în care salariul de bază este mai mic de 1.250 lei, creşterea acestuia la 1.250 lei şi calculul sporurilor (vechime, condiţii grele, muncă de noapte, etc.) la această valoare de referinţă.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: