Comunicate

În atenția membrilor SNPPC

În  atenția membrilor SNPPC

Prin prezenta informare aducem mulțumiri membrilor de sindicat care sunt alături de noi în efortul conjugat de a obține îndreptarea unor situații prin care, polițiștilor și personalului contractual din MAI, dar și altor categorii de bugetari din România, le-au fost tăiate în mod abuziv drepturi salariale de o guvernare care, acum, constatăm că a folosit acei bani pentru diferite activități ilegale prin care, atât ei cât și acoliții, și-au umflat conturile și averile, ducând țara pe marginea prăpastiei și populația în pragul sărăciei.

Nu putem să nu privim la ce se întâmplă în Grecia, cu poporul elen, și să nu ne amintim ce s-a întâmplat în timpul guvernării boc.

SNPPC informează membrii că am demarat acţiuni la nivel de ţară în instanţe pentru mai multe drepturi, între acestea numărându-se norma de hrană nr. 6 sau 12B, sporul pentru munca lucrată sâmbăta, duminica și în zilele de sărbători legale ș.a.m.d.

De asemenea s-a solicitat şi desecretizarea ordinelor secrete emise de Ministerul Apărării Naţionale, acte normative comune care stabilesc cuantumul valorilor financiare de actualizare a normei de hrană nr. 1, nr. 6 şi a suplimentului de hrană nr. 12B.

Prin O.G. 26/2015 s-a mai îndreptat un abuz, fiind actualizată norma de hrană la valoarea ei stabilită potrivit normelor legale prin Ordinul M.Ap.N. nr. MS/76/2013, care, începând cu data de 1 februarie 2013, a actualizat norma de hrană nr. 6 la 27 de lei.

Valoarea în plată până la data de 30.06.2015 a fost de 24 de lei/zi pentru toţi poliţiştii, iar pentru personalul contractual de 18 lei/zi, întrucât începând cu anul 2010 şi până în prezent aceste drepturi au fost menţinute la acelaşi cuantum, nefiind plătite la valoarea lor actualizată, aspect care, în contextul evoluţiei preţurilor de consum a condus la situația de a nu se mai puteau cumpăra aceleaşi produse, care între timp s-au scumpit. Valoarea energetică a alimentelor sau numărul de calorii nu s-a modificat, ca să vorbim de o majorare a normei de hrană, nici valoarea cotelor privind drepturile de echipament. Ele au rămas aceleaşi - numai că preţurile la alimente au crescut, la fel şi preţurile articolelor care compun ţinuta de serviciu, astfel încât valoarea acestora se actualizează periodic pentru a se echivala cu situaţia preţurilor reale de pe piaţa românească.

În urma demersurilor noastre în mod concertat la nivelul instanţelor de judecată în majoritatea judeţelor, apoi prin adresarea unui memoriu către Administraţia Prezidenţială, a unor adrese către Guvernul României și conducerea M.A.I., adoptarea unei moțiuni a Conferinței Naționale a SNPPC din anul 2014, la inițiativa colegului Claudiu Staicu, au condus la emiterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2015 pentru completarea art. 12 din OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice care au rezolvat, în sfârşit, problema plafonării, prin introducerea alin. 1¹ cu următorul cuprins:

„Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 iulie 2015, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea finanaciară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se acordă la valoarea actualizată, potrivit normelor legale în vigoare, cu încadrarea în cheltuielilor de personal aprobate prin buget.”

Pentru perioada 1 februarie 2013 – 1 iulie 2015 diferenţa de bani privind valoarea actualizată a normei de hrană nr. 6 poate fi solicitată exclusiv în instanţă.

Începând cu 1 iulie 2015 drepturile de mai sus amintite se vor pune în plată pentru toţi poliţiştii, inclusiv pentru personalul contractual la valoarea actualizată. Astfel conducerea organizaţiei SNPPC, atât de la nivel central cât şi de la nivel teritorial, a îndeplinit încă un deziderat al obiectivelor propuse.

La norma de hrană actualizarea înseamnă un plus de aproximativ 90 de lei/lună, iar la norma de echipament, din informaţiile obținute, va fi de aproximativ 700 lei/an pentru polițiști.

În anul 2015 suma acordată la norma de echipament va fi la jumătatea sumei de mai sus, deoarece se aplică începând cu 1 iulie a.c.

De asemenea şi la proiectul legii pensiei organizaţia noastră a adus și a susținut amendamentele cele mai importante, respectiv: - „Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor (poliţistului)...” – apoi „La media obţinută se adaugă un spor de până la 15% în condiţiile stabilite prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale” ; deci nu calcularea la salariul funcție de bază sau plafonarea pensiei la salariul de bază, aşa cum au dorit alte organizații și instituții din sistem.

Pe această cale aducem mulțumiri vicepremierului și tuturor parlamentarilor care au susținut/votat proiectul Legii pensiilor militare, în mod special amendamentelor susținute de SNPPC, dar și tuturor colaboratorilor, între care un aport important l-a adus doamna colonel (r.) Luminița Petrescu, cea care a stat în Parlament, la Comisii și în plen, de dimineața până noaptea, alături de colegul nostru Dumitru Coarnă.

Având în vedere cele expuse SNPPC vă asigură că va lupta în continuare pentru dumneavoastră și vă recomandăm să ne susțineți întrucât, numai prin dvs. vom avea succes.

Puterea unui sindicat stă, în primul rând, în numărul de membri.

Mulțumim, cu această ocazie, pentru încredere și susținere tuturor colegilor care au rămas alături de noi și după ieşirea la pensie, sprijinind organizaţia sindicală în atingerea obiectivelor pentru că, iată, această lege a pensiei va fi valabilă şi pentru ei.

În perioada următoare ne propunem să ne focalizăm atenția pe Legea salarizării și pe Statutul polițistului, dar nu vom abandona lupta şi pentru obţinerea ajutoarelor compensatorii, fie la nivelul Executivului, fie la nivelul Parlamentului României fie la instanţa de judecată.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: