Comunicate

Omagiu înaintașilor! Unirea Principatelor, piatră de temelie a Neamului Românesc

Omagiu înaintașilor!  Unirea Principatelor, piatră de temelie a Neamului Românesc

Omagiu înaintașilor!

 Unirea Principatelor, piatră de temelie a Neamului Românesc

 

Aniversăm, anul acesta, la 24 Ianuarie, 163 de ani de la Unirea Principatelor, piatra de temelie a Statului Național Unitar Român, înfăptuit 59 de ani mai târziu, prin Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Pecetluită prin alegerea politică a colonelului Alexandru Ioan Cuza drept Domnitor al Țării Românești, după ce, în aceeași lună, devenise, tot prin vot, și Domnitor al Moldovei, Mica Unire era ea însăși rezultatul firesc al consolidării economice și culturale a celor două Principate, după Revoluția Pașoptistă de la 1848.

Reformele inițiate în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, în Economie, Armată, Finanțe, Ordine publică, Educație, Agricultură, Justiție, Politică etc., sunt rodul consensului popular, dar și al implicării active a unor minți luminate ale vremii, care au pus bazele dezvoltării moderne a României.

La ceas de pioasă recunoștință, omagiul nostru se îndreaptă spre toți aceia care au edificat, de-a lungul timpului, independența, suveranitatea și continuitatea Neamului Românesc!

 

La mulți ani, tuturor, în zi de sărbătoare a neuitării!

Biroul Executiv Central - SNPPC

Parteneri SNPPC: