Onor înaintaşilor!                                   1 DECEMBRIE 2018 – CENTENARUL UNIRII ROMÂNILOR

Onor înaintaşilor! 1 DECEMBRIE 2018 – CENTENARUL UNIRII ROMÂNILOR

Comunicate

Unirea Cea Mare, de la 1 Decembrie 1918, este consacrată în istoria României ca o pagină glorioasă fără asemănare, de la desăvărÅŸirea căreia aniversăm, anul acesta, 100 de ani.

Nu doar victoria Armatei, plină de sacrificii, a stat la temelia juridică a statului unitar desăvârÅŸit atunci, ci mai ales actul de voinţă al întregii noastre naÅ£iuni, înfăptuit prin RezoluÅ£iunea Adunării NaÅ£ionale de la Alba Iulia, care a consfinÅ£it graniÅ£ele României Mari.

Prin Legea nr. 10 din 31 din iulie 1990, 1 Decembrie a fost adoptată ca Zi NaÈ›ională È™i sărbătoare publică în România, prevedere înscrisă anul următor ÅŸi în ConstituÈ›ie, alături de celelalte simboluri naÅ£ionale: Drapelul, Imnul ÅŸi Stema.

În calitate de poliÅ£iÅŸti ÅŸi cetăţeni, urmaÅŸi ai generaÅ£iei care a desăvârÅŸit România Mare, cu prilejul CENTENARULUI UNIRII aducem omagiul nostru eroilor ÅŸtiuÅ£i sau anonimi ai Neamului Românesc, al căror sacrificiu a făcut posibilă sărbătoarea de la 1 Decembrie, ÅŸi le adresăm un respectuos salut cordial tuturor camarazilor noÅŸtri activi, în rezervă sau în retragere din Sistemul NaÅ£ional de Apărare, Ordine Publică ÅŸi Securitate NaÅ£ională!

LA MULÅ¢I ANI ROMÂNIA, LA MULÅ¢I ANI ROMÂNI!

Dumitru Coarnă,

PreÅŸedinte - Biroul Executiv Central SNPPC

Parteneri SNPPC: