Comunicate

Onor înaintaşilor! 1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Onor înaintaşilor!                                  
1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 este consacrată în istoria României ca o pagină sublimă şi inegalabilă, de la desăvărşirea căreia aniversăm, anul acesta, 99 de ani. Nu doar victoria Armatei, plină de sacrificii, a stat la temelia juridică a statului unitar, ci mai ales actul de voinţă al întregii noastre naţiuni, înfăptuit prin Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia, care a consfinţit graniţele României Mari.

Prin Legea nr. 10 din 31 din iulie 1990, 1 Decembrie a fost adoptată ca Zi Națională și sărbătoare publică în România, prevedere înscrisă anul următor şi în Constituție, alături de celelalte simboluri naţionale: Drapelul, Imnul şi Stema.

În calitate de poliţişti şi cetăţeni, urmaşi ai generaţiei care a desăvârşit România Mare, de Ziua Naţională aducem cuvenitul omagiu eroilor ştiuţi sau anonimi ai Neamului Românesc, al căror sacrificiu a făcut posibilă sărbătoarea de la 1 Decembrie, şi le adresăm un respectuos salut cordial tuturor camarazilor noştri activi, în rezervă sau în retragere din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională!

LA MULŢI ANI ROMÂNIA, LA MULŢI ANI ROMÂNI!

Biroul Executiv Central SNPPC

Parteneri SNPPC: