Comunicate

Permanenţa (neplătită) de la domiciliu – un abuz!

Permanenţa (neplătită) de la domiciliu – un abuz!

Referitor la programul de lucru al poliţiştilor, facem precizarea că pseudo-instituţia ,,permanenţei de la domiciliu” nu mai este reglementată! Pentru personalul contractual, programul de lucru este reglementat de Codul Muncii (și de la acestea nu se poate deroga prin ordin de ministru), iar în ceea ce priveşte poliţiştii, operează Legea nr. 360/2002 şi OMAI nr. 577/2008, fără nicio referire la sintagma sus-menţionată.

Deoarece MAI nu a făcut demersurile legale necesare pentru plata orelor suplimentare efectuate de la domiciliu după data de 01.01.2018 (40%), la începutul lunii inuarie a.c. a încercat reglementarea, în mod forţat, a pseudo-instituţiei permanenţei, prin ordin de ministru, pentru a-şi asigura îndeplinirea misiunilor specifice. Înţelegem pe deplin nevoia continuităţii serviciului poliţienesc, dar era obligaţia MAI să anticipeze o asemenea problemă şi să menţină plata pentru permanenţa de la domiciliu, aşa cum se întâmplă, de exemplu, în sistemul de Sănătate Publică, unde chestiune este reglementată prin Legea salarizării din 2010 şi personalul medical care intervine la urgenţe este remunerat corespunzător pentru orele lucrate suplimentar.

Practic, MAI a încercat să impună, printr-un ordin de ministru, o instituţie juridică ilegală, care contravine art. 44 (2) din Legea 360/200: ,,Polițistul este obligat să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum și în afara acestuia, în situații temeinic justificate, pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii”.

Conform DEX, termenul compensare (din textul citatat mai sus) semnifică: retribuire, îndreptarea unei situaţii injuste, remunerare pentru o activitate, răsplată corespunzătoare etc. Adică plata orelor lucrate peste program, cu alte cuvinte!! Precizăm că, pentru aspecte privind programul de lucru, există peste 100 de dosare, în fază de raport, la Curtea Constituțională, urmare a unor excepții invocate, în diferite instanțe, de către SNPPC.

Considerăm, pe cale de consecinţă, că graficele/planificările care se întocmesc, în prezent, la nivelul unităţilor din cadrul MAI, prin care personalul este ţintuit la domiciliu, obligat să răspundă la telefon şi să fie apt-combatant pentru muncă, în orice secundă, sunt total în contradicţie cu legea, atâta timp cât nu se face compensarea în bani a orelor suplimentare, indiferent dacă acestea sunt efectuate nemijlocit de la locul de muncă sau de la domiciliu!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: