Comunicate

PRECIZARI: situaţii în care angajatorul este obligat să consulte SNPPC (conform Acordului din 30.12.2016)

PRECIZARI:
situaţii în care angajatorul este obligat să consulte SNPPC 
(conform Acordului din 30.12.2016)

Acordul privind raporturile de serviciu ale poliţiştilor, încheiat vineri, 30 decembrie 2016, între IGPR şi SNPPC (postat la adresa http://www.snppc.ro/doc/ac2016.pdf), prevede în mod imperativ, între altele, unele situaţii în care angajatorul - unitate sau subunitate de poliţie - trebuie să consulte SNPPC, prin Biroul teritorial ori delegatul sindical al acestuia, după caz, în luarea deciziilor.

Aceste situaţii, expres menţionate în Acord, nu sunt limitative, ele fiind completate cu alte cazuri similare, prevăzute în actele normative cu caracter general sau special, cu incidenţă asupra drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat/poliţiştilor.

Scopul principal al Acordului este punerea în practică a unor reglementări europene şi naţionale privitoare la dialogul social, dar şi a principiilor care fundamentează activitatea sindicală, toate acestea având ca finalitate, pe de o parte, constituirea unui cadru juridic pentru asigurarea respectării drepturilor şi intereselor membrilor noştri de sindicat, iar pe de altă parte - implicarea liderilor sindicali în materializarea managementului participativ, ca o soluţie unanim recunoscută, în cultura organizaţională modernă, de realizare la parametri optimi a misiunilor ce revin Poliţiei.

În litera şi spiritul Acordului, pentru o mai bună informare a membrilor noştri de sindicat, a responsabililor cu activitatea sindicală, dar şi a decidenţilor din cadrul unităţilor angajatoare, enumerăm cazurile în care consultarea SNPPC/membrilor, după caz, este obligatorie:

- renegocierea Acordului - art. 3 (1);

- iniţierea de acte normative cu incidenţă asupra Acordului, care privesc drepturile/interesele membrilor SNPPC – art. 6 (1);

- repartizarea biletelor de odihnă/locuinţelor de serviciu/de intervenţie – art. 7;

- efectuarea unor reorganizări structurale care afectează drepturile poliţiştilor – art. 24;

- organizarea programului în afara timpului zilnic normat de lucru (08,00-16,00) –art. 30;

- orarul turelor – art. 33 (2);

- acordarea repausului după sdsl – art. 35 (2);

- modificarea de către angajator a planificării concediului de odihnă – art. 38 (3);

- stabilirea locurilor ce revin SNPPC pentru aviziere – art. 55 (1).

Biroul Executiv Central - SNPPC

Parteneri SNPPC: