Comunicate

Proiect Statutul Politistului

Domeniul de reglementare

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează regimul general al raporturilor juridice de serviciu ale poliţistului precum şi drepturile şi obligaţiile acestuia.

(2) Prevederile prezentei legi constituie cadrul legal special în materia raporturilor de serviciu ale poliţistului şi se completează cu cadrul legal general, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.

Statutul profesional

Art. 2. - (1) Poliţistul este funcţionar public cu statut special, învestit cu exerciţiul autorităţii publice care poartă, de regulă, armament şi uniformă şi exercită atribuţiile date în competenţa Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare ministerul şi a celorlalte structuri ale acestuia, care au posturi prevăzute a fi încadrate cu poliţişti.

Poliţistul este funcţionar public cu statut special, învestit cu exerciţiul autorităţii publice care poartă, de regulă, armament şi uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.

(2) Statutul special este conferit de natura şi condiţiile speciale de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, de riscurile misiunilor îndeplinite, care pot afecta viaţa şi integritatea fizică şi psihică a poliţistului, siguranţa sa şi a familiei sale, de obligaţiile, îndatoririle, restrângerea exerciţiului unor drepturi fundamentale, incompatibilităţile şi sistemul de carieră specifice.

(3) Calitatea de poliţist poate fi dobândită numai în condiţiile prezentei legi.

vezi proiectul

Parteneri SNPPC: