Comunicate

Proiecte ordine privind pensionarea si recalcularea pensiilor militare

Proiecte ordine privind pensionarea si recalcularea pensiilor militare

Prezenta Procedură stabileşte modul de recalculare a pensiilor militare de stat conform Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Recalcularea pensiilor militare de stat se realizează de către casele de pensii sectoriale, înfiinţate în condiţiile Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza datelor/documentelor existente în bazele de date/arhivele proprii, precum şi a datelor/documentelor transmise de structurile din cadrul instituţiilor publice de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională sau de beneficiarii pensiilor militare.

Proiect ordin actualizare recalculare

Proiect ordin intocmire dosar pensie

Parteneri SNPPC: