Comunicate

Proiectul de lege a pensiilor militare de stat – forma finala a Camerei Deputatilor

Proiectul de lege a pensiilor militare de stat – forma finala a Camerei Deputatilor

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, prin adresa

nr. PLx 529/2015 din 30 iunie 2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege privind pensiile militare de stat.

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.383/23.04.2015).

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind acordarea pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale pentru militari, poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

vezi tot documentul

Parteneri SNPPC: