Realizari SNPPC

Realizari SNPPC

Activitate

Principalele realizari exclusive ale SNPPC in anul 2017

Conform statutului juridic si principiilor promovate constant in toata acticvitatea noastra sindicala, in 2017 am luptat pe toate fronturile pentru a apara interesele profesionale, salariale si de orice alta natura ale membrilor nostri de sindicat. Principalele demersuri efectuate au constat in: 

 • actiuni in instanta, de ordinul sutelor ori in nume colectiv, pentru drepturi patrimoniale sau nepatrimoniale; 
 • scrisori/adrese/sesizari catre Presedintele Romaniei, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, Camera Deputatilor, Senat, Guvern, Avocatul Poporului, Ministerul Afacerilor Interne si alte ministere, inspectoratele generale din cadrul MAI si catre ale autoritati care au tangenta cu obiectivele statutare urmarite de SNPPC; 
 • organizarea unor proteste de strada si pichetari ale Guvernului, MAI, Ministerului Muncii si Prefecturilor din unele judete; 
 • intalniri/discutii/dezbateri cu factori decizionali, incepand de la Administratia Prezidentiala, Guvern, ministrul Afacerilor Interne, inspectori generali, directori etc;  
 • realizarea unor noi parteneriate sindicale, profesionale, comerciale sau de alta natura, in sprijinul membrilor nostri de sindicat, si promovarea acestora la nivel central si teritorial;
 • organizarea unor activitati de socializare in folosul membrilor de sindicat;
 • derularea unei activitati constante si oneste pe linia informarii publice interne, externe si internationale;
 • aparitii in mass-media ale presedintelui SNPPC si membrilor B.Ex.C., care au sustinut interesele generale ale personalului MAI, dar si multe altele, pe care nu le mai reamintim acum.

 

Demersurile noastre exclusive si amendamentele depuse de SNPPC la actele normative care vizeaza interesele financiare sau profesionale ale personalului MAI au condus la multe rezultate concrete, cum ar fi:

- Legea nr. 118/2017 privind aprobarea OUG nr. 21/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, care a condus la trecerea in corpul ofiterilor a agentilor de politie, absoventi ai Academiei de Politie A.I. Cuza; 
- Ordinul MAI nr. 78/2017 privind conditiile de acordare a majorarii salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat sa asigure continuitatea indeplinirii atributiilor specifice, in afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum si activitatile pentru care se asigura continuitatea indeplinirii atributiilor specifice (majorarea salariala de 40% obtinuta in urma mitingului SNPPC din luna martie a.c.);
- Legea nr. 115/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative – care a generat:  OMAI nr 78/2017, calculul sporurilor pe baza de pontaj la nivelul anului 2017, nu 2009, si acordarea  salariului de merit pentru toti politistii;
- Legea cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; amendamentele SNPPC care nu au fost initial in lege, dar au fost introduse la propunerile noastre:

 • majorarea plafonului de sporuri alocat pe ordonator principal de credite; 
 • eliminarea sintagmei salariul functiei de baza si inlocuirea ei cu salariul de functie; salariul / solda de functie sa fie echivalent(a) cu salariul de baza (care nu va fi mai mic decat salariul minim brut pe tara); 
 • sa se introduca un fond de max. 5% din bugetul alocat salariilor, pentru prime de excelenta/performanta, la dispozitia ordonatorilor de credite, care se vor acorda altor persoane decat celor ce beneficiaza de sporul pentru lucrari de exceptie si misiuni speciale;
 • pentru personalul contractual-  eliminarea disfuntiei privind calculul veniturilor salariale, prin scoaterea sporului pentru vechime din baza, care va conduce la cresterea salariului acestei categorii profesionale; 
 • pentru activitatea desfasurata in localitati sau zone izolate/unde atragerea personalului se face cu greutate, politistii si personalul contractual sa beneficieze de un spor de 20%;  
 • acordarea unui ajutor financiar familiei, in caz de deces, in timpul si ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, reprezentand echivalentul a 12 salarii/solde;  
 • acordarea unui spor de 5% pentru politistii care efectueaza misiuni de escorta retinuti / arestati;  
 • acordarea tuturor drepturilor/sporurilor cuvenite pentru munca prestata acelor politisti care sunt pusi la dispozitie (conditiile de munca, sporurile pentru conditii grele, pentru SDSL, pentru orele de noapte, pentru conductori cai/caini etc.); 
 • eliminarea articolului 40 din proiectul legii-cadru, care ar fi condus la inghetarea pensiilor militare de stat pentru cei aflati in plata la momentul intrarii in vigoare a legii etc.;
 • acordarea sporului de SDSL de pana la 100%, nu 75% cum este in prezent. 

 

- OUG nr. 56/2017 - completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea OUG nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, care va genera cresterea, de la 01.10.2017, cu 10% /15%  a salariului de functie/de baza (brute) pentru politisti/personalul contractual, crestere la mininm 1450 lei.

Parteneri SNPPC: