Realizari SNPPC

Realizari SNPPC

Activitate

Principalele realizari  ale SNPPC, in ultimii ani

Conform statutului juridic si principiilor promovate constant in toata activitatea noastra sindicala, de 15 ani,  am luptat pentru a apara interesele profesionale, salariale si de orice alta natura ale membrilor nostri de sindicat. Principalele demersuri efectuate au constat in: 

  • actiuni in instanta, individual sau in nume colectiv, pentru drepturi patrimoniale sau nepatrimoniale; 
  • scrisori/adrese/sesizari catre Presedintele Romaniei, Camera Deputatilor, Senat, Guvern, Avocatul Poporului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Ministerul Finantelor, inspectoratele generale din cadrul MAI si catre ale autoritati care au tangenta cu obiectivele statutare urmarite de SNPPC; 
  • organizarea unor proteste de strada si pichetari ale Guvernului, MAI, Ministerului Muncii si a unor IPJ-uri; 
  • intalniri/discutii/dezbateri cu factori decizionali, incepand de la Administratia Prezidentiala, Guvern, Parlament, ministrul Afacerilor Interne, inspectori generali, directori etc;  
  • realizarea unor noi parteneriate sindicale, profesionale, comerciale sau de alta natura, in sprijinul membrilor nostri de sindicat, si promovarea acestora la nivel central si teritorial;
  • organizarea unor activitati de socializare in folosul membrilor de sindicat;
  • derularea unei activitati constante si oneste pe linia informarii publice interne, externe si internationale;
  • aparitii in mass-media ale presedintelui SNPPC si membrilor B.Ex.C., care au sustinut interesele generale ale personalului MAI.

Pe parcursul ultimilor ani, SNPPC a efectuat demersuri, pe mai multe paliere, pentru o salarizare echitabilă și nediscriminatorie a polițiștilor/personalului contractual din MAI și, implicit, a familiei ocupaționale ,,apărare, ordine publică și securitate națională”, precum și pentru modificarea unort acte normative care vizează activitatea MAI, inclusiv regimului juridic al pensiilor militare de stat, astfel:

- solicitare motivată pentru aplicarea art. 28 din Anexa VI la Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv pentru acordarea titlului de specialist de clasă, asemenea celorlalte instituții din familia noastră ocupațională;

- în urma demersurilor SNPPC prin introducerea, motivarea și obținerea în instanță,  încă din anul 2017, a reparațiilor legale în ceea ce privește reconstrucția salariului de funcție al polițiștilor – salarizarea la nivelul maxim al funcției publice, a fost publicată în MO nr 434 OUG nr 75/2020, care completează OUG 114/2018. Chiar dacă forma OUG nu corespunde întru totul cerințelor noastre, am obținut o victorie de etapă și vom continua să luptăm pentru respectarea întocmai a Deciziei ÎCCJ nr 51/2019;

- în mai 2020, pe ordinea de zi a Camerei Deputaților a fost inclus proiectul de lege pentru aprobarea OUG 20/2020 (prin care s-a modificat Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare), iar în cadrul dezbaterilor va fi luat în discuție amendamentul FSNPPC referitor la eliminarea incompatibilităților speciale legiferate pentru această categorie de polițiști, acestea urmând a fi limitate la cele prevăzute în Statutul polițistului;

- amendamente pentru modificarea: Statutului polițistului și Legii 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (întărirea autorității, instituirea prezumției de legalitate a tuturor actelor și acțiunilor desfășurate pentru îndeplinirea atribuițiilor și sarcinilor de serviciu, drepturi aferente perioadei delegării etc.); Legii 286/2009 privind Codul Penal (eliminarea sancțiunii alternative a amenzii, în cazul ultrajului);

-solicitare pentru dotare, conform art. 32^12 din Legea nr. 192/2019,  care stipulează: ,, Poliţistul este îndreptăţit să utilizeze bastoane, tonfe, dispozitive cu substanţe iritant-lacrimogene şi/sau paralizante, câini de serviciu, scuturi de protecţie, căşti cu vizor, dispozitive cu electroşocuri, arme neletale cu bile de cauciuc sau alte arme neletale, precum şi alte mijloace de imobilizare care nu pun în pericol viaţa sau nu produc o vătămare corporală gravă, în scopul împiedicării sau neutralizării acţiunilor violente ale persoanei (...)”.

- s-au cumpărat cantități substanțiale de materiale de protecție, în perioada pandemiei: peste 40.000 masti; peste 25.000 perechi mănuși; peste 2.000 litri dezinfectanti; peste 4.000 viziere; suporți dezinfectanti pentru puncte acces; pompe pentru dezinfectare spații; clor, săpun, role de hârtie, termometre, robineți apă caldă, covoare dezinfectante la intrare ș.a.Valoarea totală a acestora depășește 300.000lei.

- președintele FSNPPC a fost prezent la dezbaterile din Comisia de Muncă și Protecție Socială a Cam. Deputaților (comisie de raport), pentru a susține amendamentul referitor la menținerea polițiștilor în cadrul juridic actual al Legii pensiilor militare de stat, ceea ce s-a și întâmplat:

- scrisori adresate MAI și Guvernului pentru: acordarea majorării salariale pentru anul 2020 (1/4 din diferența între salariul de funcție/salariul de bază prevăzut pentru anul 2022 și cel din decembrie 2018); emiterea ordinului de ministru pentru acordarea titlului de specialist de clasă și implicit majorarea salariului de funcție/salariului de bază corespunzător experienței profesionale și standardelor de performanță, începând cu data de 01 ianuarie 2020; recalcularea salariilor de funcție/salariilor de bază ale întregului personal MAI, în conformitate cu Decizia CCR 794/2016 și cu Decizia 51/2019 a I.C.C.J. privind egalizarea la nivel maxim (acordarea sporului de fidelitate în funcție de vechimea in MAI, a sporului pentru studii superioare agenților care au absolvit studiile superioare după anul 2009 până în prezent și își desfășoară activitatea în domeniul studiilor, a sporului pentru pericol deosebit pentru structurile operative care nu sunt la nivel maxim); promovarea pe funcții a personalului MAI, în conformitate cu alin. 4 art. 22 din Legea 360/2002 privind statutul polițistului; adoptarea unor măsuri pentru diminuarea deficitului de personal, în special în mediul rural, care implică suprasolictarea lucrătorilor, efectuarea de ore suplimentare și, implicit, un serviciu public deficitar pentru cetățeni și stat;

- solicitare expresă pentru elaborarea unor programe în domeniul logistic, având în vedere starea a precară a sediilor multor unități/subunități de poliție, în special în mediul rural, care necesită investiții urgente pentru asigurarea condițiilor optime de lucru și a standardelor de sănătate/securitate în muncă, uzura fizică și morală a tehnicii din dotare, subfinanțarea mentenanței etc.

- transmiterea unor amendamente Parlamentului, Guvernului, Ministerului Muncii, Ministerului Finanțelor și MAI, pentru  intrarea anticipată în grilele de salarizare prevăzute la Anexele nr. VI și VIII din Legea-cadru nr. 153/2017, cu 76% din valoarea aferentă anului 2022;

- propuneri pentru majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată, de la 1.900 lei/lună, diferenţiat, pe două paliere: pentru vechime sub 10 ani - la 2.100 lei; pentru vechime peste 10 ani şi pentru posturile prevăzute cu studii superioare, indiferent de vechime, majorare la 2.450 lei (în ambele cazuri, fără sporuri şi alte adaosuri);

- introducerea a peste trei sute de cereri de chemare în judecată, în nume colectiv, împotriva unor ordonatori de credite, pentru recuperarea sumelor aferente salarizării la nivel maxim în plată, conform Deciziei CCR nr. 794/2016 (sporurile de fidelitate, de pericol deosebit, de studii superioare - pentru agenţii de poliţie, salariul de merit, sporul de auditor etc.), precum și pentru aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea, HG nr. 1/2017, HG nr. 486/2017, HG nr. 937/2018; în prezent, avem 13 decizii definitive, la Curtea de Apel, peste 100 de procese câștigate pe fond si numărul acestora crește săptămânal;

- solicitarea de calculare/aplicare a tuturor sporurilor (pentru munca de noapte, munca suplimentară, condiţii grele, lucrări de excepţie, neuropsihic/judiciar etc.), indemnizatiilor, compensatiilor, primelor și a elementelor sistemului de salarizare la noul cuantum rezultat după aplicarea, de la 1 ianuarie 2019, a prevederilor alin. 4, art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017, şi nu la valoarea din decembrie 2018 (creșterea salariului de funcție/de bază cu ¼ din diferența dintre coeficientul prevăzut pentru 2022 și cel din decembrie 2018);

-  propunere pentru introducerea, în proiectul noii Legi a pensiilor, a unui amendament referitoar la încadrarea în grupele de muncă a personalului contractual, supus unor riscuri profesionale speciale, asemănătoare, în unele cazuri, cu cele ale poliţiştilor şi cadrelor militare; 

- amendarea art. 40 din OUG nr. 57/2015, care modifică şi completează Legea pensiilor militare de stat nr. 223/2015, și conexarea  cu OUG nr. 59/2017, aflată și ea în dezbatere parlamentară, ceea ce ar conduce la majorarea cuantumului net al pensiei (prin raportare  la o valoare majorată a salariului brut), dar și la recalcularea pensiilor acordate în baza actelor normative emise anterior apariţiei Legii nr. 223/2015;

- eliminarea din proiectul OUG nr. 114/28.12.2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare a prevederii referitoare la reținerea unui procent de 10% CASS pentru pensiile militare de stat.                                                                                                                                                    

Prin emiterea OUG nr. 114/2018, Guvernul a pus în aplicare patru amendamente FSNPPC, pentru anul 2019, referitoare la: acordarea majorării pentru SDSL, plata muncii suplimentare, decontarea serviciilor turistice și eliminarea cotei de 10% CASS pentru pensii, dar a înghețat sporurile permanente la nivelul, și așa mic, al lunii decembrie 2018, iar prin majorarea salarială aplicabilă, de la 1 ianuarie,  în baza alin. 4, art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 se menține, practic, discriminarea noastră în raport cu alte familii ocupaționale, creșterea pe net fiind inconsistentă față de revendicările noastre.

De asemenea, suntem nemulțumiți de actualizarea cuantumului pensiilor militare de stat cu numai 1,3 %, conform ratei inflației aferente anului 2017, ceea ce reprezintă o creștere netă infimă pentru majoritatea covârșitoare a cadrelor militare în rezervă și în retragere.

În ceea ce privește drepturile personalului în activitate, SNPPC va continua și în 2020, acţiunile în instanţele de contencios administrativ-fiscal, atât pentru salarizarea la nivel maxim, cât și pentru plata retroactivă a unor sume cuvenite pentru munca prestată în regim SDSL, pentru orele suplimentare, pentru sporul de radiații, de noapte și alte drepturi prevăzute de Legea nr. 153/2017.

Parteneri SNPPC: