Realizari SNPPC

Realizari SNPPC

Activitate

Principalele realizari  ale SNPPC, in anul 2018

Conform statutului juridic si principiilor promovate constant in toata activitatea noastra sindicala, de aproape 15 ani, in 2018 am luptat pentru a apara interesele profesionale, salariale si de orice alta natura ale membrilor nostri de sindicat. Principalele demersuri efectuate au constat in: 

  • actiuni in instanta, individual sau in nume colectiv, pentru drepturi patrimoniale sau nepatrimoniale; 
  • scrisori/adrese/sesizari catre Presedintele Romaniei, Camera Deputatilor, Senat, Guvern, Avocatul Poporului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Ministerul Finantelor, inspectoratele generale din cadrul MAI si catre ale autoritati care au tangenta cu obiectivele statutare urmarite de SNPPC; 
  • organizarea unor proteste de strada si pichetari ale Guvernului, MAI, Ministerului Muncii si a unor IPJ-uri; 
  • intalniri/discutii/dezbateri cu factori decizionali, incepand de la Administratia Prezidentiala, Guvern, Parlament, ministrul Afacerilor Interne, inspectori generali, directori etc;  
  • realizarea unor noi parteneriate sindicale, profesionale, comerciale sau de alta natura, in sprijinul membrilor nostri de sindicat, si promovarea acestora la nivel central si teritorial;
  • organizarea unor activitati de socializare in folosul membrilor de sindicat;
  • derularea unei activitati constante si oneste pe linia informarii publice interne, externe si internationale;
  • aparitii in mass-media ale presedintelui SNPPC si membrilor B.Ex.C., care au sustinut interesele generale ale personalului MAI.

Pe parcursul anului 2018, SNPPC a efectuat demersuri, pe mai multe paliere, pentru o salarizare echitabilă și nediscriminatorie a polițiștilor/personalului contractual din MAI și, implicit, a familiei ocupaționale ,,apărare, ordine publică și securitate națională”, precum și pentru modificarea regimului juridic al pensiilor militare de stat, astfel:

- transmiterea unor amendamente Parlamentului, Guvernului, Ministerului Muncii, Ministerului Finanțelor și MAI, pentru  intrarea anticipată în grilele de salarizare prevăzute la Anexele nr. VI și VIII din Legea-cadru nr. 153/2017, cu 76% din valoarea aferentă anului 2022;

- propuneri pentru majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată, de la 1.900 lei/lună, diferenţiat, pe două paliere: pentru vechime sub 10 ani - la 2.100 lei; pentru vechime peste 10 ani şi pentru posturile prevăzute cu studii superioare, indiferent de vechime, majorare la 2.450 lei (în ambele cazuri, fără sporuri şi alte adaosuri);

- introducerea a peste trei sute de cereri de chemare în judecată, în nume colectiv, împotriva unor ordonatori de credite, pentru recuperarea sumelor aferente salarizării la nivel maxim în plată, conform Deciziei CCR nr. 794/2016 (sporurile de fidelitate, de pericol deosebit, de studii superioare - pentru agenţii de poliţie, salariul de merit, sporul de auditor etc.), precum și pentru aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea, HG nr. 1/2017, HG nr. 486/2017, HG nr. 937/2018; în prezent, avem 13 decizii definitive, la Curtea de Apel, peste 100 de procese câștigate pe fond si numărul acestora crește săptămânal;

- solicitarea de calculare/aplicare a tuturor sporurilor (pentru munca de noapte, munca suplimentară, condiţii grele, lucrări de excepţie, neuropsihic/judiciar etc.), indemnizatiilor, compensatiilor, primelor și a elementelor sistemului de salarizare la noul cuantum rezultat după aplicarea, de la 1 ianuarie 2019, a prevederilor alin. 4, art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017, şi nu la valoarea din decembrie 2018 (creșterea salariului de funcție/de bază cu ¼ din diferența dintre coeficientul prevăzut pentru 2022 și cel din decembrie 2018);

-  propunere pentru introducerea, în proiectul noii Legi a pensiilor, a unui amendament referitoar la încadrarea în grupele de muncă a personalului contractual, supus unor riscuri profesionale speciale, asemănătoare, în unele cazuri, cu cele ale poliţiştilor şi cadrelor militare; 

- amendarea art. 40 din OUG nr. 57/2015, care modifică şi completează Legea pensiilor militare de stat nr. 223/2015, și conexarea  cu OUG nr. 59/2017, aflată și ea în dezbatere parlamentară, ceea ce ar conduce la majorarea cuantumului net al pensiei (prin raportare  la o valoare majorată a salariului brut), dar și la recalcularea pensiilor acordate în baza actelor normative emise anterior apariţiei Legii nr. 223/2015;

- eliminarea din proiectul OUG nr. 114/28.12.2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare a prevederii referitoare la reținerea unui procent de 10% CASS pentru pensiile militare de stat.                                                                                                                                                    

Prin emiterea OUG nr. 114/2018, Guvernul a pus în aplicare patru amendamente FSNPPC, pentru anul 2019, referitoare la: acordarea majorării pentru SDSL, plata muncii suplimentare, decontarea serviciilor turistice și eliminarea cotei de 10% CASS pentru pensii, dar a înghețat sporurile permanente la nivelul, și așa mic, al lunii decembrie 2018, iar prin majorarea salarială aplicabilă, de la 1 ianuarie,  în baza alin. 4, art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 se menține, practic, discriminarea noastră în raport cu alte familii ocupaționale, creșterea pe net fiind inconsistentă față de revendicările noastre.

De asemenea, suntem nemulțumiți de actualizarea cuantumului pensiilor militare de stat cu numai 1,3 %, conform ratei inflației aferente anului 2017, ceea ce reprezintă o creștere netă infimă pentru majoritatea covârșitoare a cadrelor militare în rezervă și în retragere.

În ceea ce privește drepturile personalului în activitate, SNPPC va continua și în 2019 acţiunile în instanţele de contencios administrativ-fiscal, atât pentru salarizarea la nivel maxim, cât și pentru plata retroactivă a unor sume cuvenite pentru munca prestată în regim SDSL, pentru orele suplimentare, pentru sporul de radiații, de noapte și alte drepturi prevăzute de Legea nr. 153/2017.

Parteneri SNPPC: