Comunicate

RECURSUL IN INTERESUL LEGII

RECURSUL IN INTERESUL LEGII

SINGURA SOLUȚIE JURIDICĂ PENTRU INTERPRETAREA ȘI APLICAREA UNITARĂ A LEGII PRIVIND DREPTURILE POLIȚIȘTILOR

Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, prevede la ANEXA VII - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ"

ART. 20

(1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru activitatea depusă, în funcţie de vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personal civil în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei de bază avută/avut în luna schimbării poziţiei de activitate, astfel:

Vechime efectivă:

- până la 5 ani - un ajutor egal cu 3 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;

- între 5 - 10 ani - un ajutor egal cu 6 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;

- între 10 - 15 ani - un ajutor egal cu 8 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;

- între 15 - 20 ani - un ajutor egal cu 10 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;

- între 20 - 25 ani - un ajutor egal cu 12 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;

- între 25 - 30 ani - un ajutor egal cu 15 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;

- peste 30 ani - un ajutor egal cu 20 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază.

(2) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, trecuţi în rezervă sau direct în retragere, respectiv ale căror raporturi de serviciu au încetat, cu drept la pensie de serviciu, înainte de împlinirea limitei de vârstă de pensionare prevăzute de lege, mai beneficiază, pentru fiecare an întreg rămas până la limita de vârstă de pensionare sau, în situaţia în care pot desfăşura activitate peste această limită, până la limitele de vârstă în grad la care pot fi menţinute în activitate categoriile respective de personal, de un ajutor egal cu două solde ale funcţiei de bază, respectiv cu două salarii ale funcţiei de bază.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care beneficiază de plăţi compensatorii.

(4) În caz de deces al beneficiarului înainte de data plăţii ajutorului, acesta se acordă soţiei sau soţului supravieţuitor ori copiilor, iar în lipsa acestora, părinţilor, prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor alin. (1) şi (2).

Aceste drepturi au fost prevăzute și în actele normative anterioare adoptării Legii nr. 284/2010, drepturi de care au beneficiat toți polițiștii.

Începând cu anul 2011, în fiecare an, prin ordonanțele de Guvern privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, aceste drepturi nu s-au acordat.

În acest sens, polițiștii au fost nevoiți să acționeze în instanță pentru acordarea acestor drepturi prevăzute de lege.

Instanțele de judecată, interpretând actele normative în vigoare, cu privire la acordarea acestor drepturi, în unele cazuri au dat câștig de cauză polițiștilor, în alte cazuri au respins cererile acestora.

În prezent există hotărâri judecatorești definitive și irevocabile din care rezultă că problemele de drept, precizate mai sus, au fost soluționate în mod diferit de instanțele judecătorești.

Exemple:

1. Dosar nr. 1636/108/2012

- Tribunalul Arad - Sentința civilă nr. 3372/06.02.2012 – respinge acțiunea reclamantului ca nefondată.

- Curtea de Apel Timișoara – Decizia nr. 4354/28.05.2013 – respinge recursul recurentului ca nefondat. Menține sentința Tribunalului Arad.

2. Dosar nr. 19337/3/2012

- Tribunalul București – Sentința civilă nr. 4653/03.10.2013 – admite acțiunea reclamanților.

- Curtea de Apel București – Decizia nr. 4996/16.06.2014 – respinge recursul D.G.P.M.B.(angajatorului). Menține sentința civila a Tribunalului București.

În acest sens, la data de 20.03.2015, S.N.P.P.C. a solicitat AVOCATULUI POPORULUI și PROCURORULUI GENERAL AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE, demararea procedurii introducerii recursului în interesul legii, având în vedere calitatea procesuală, conferită de art. 514 Cod procedură civilă.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: