Comunicate

REMEMBER 21 decembrie 2004 - 14 ani de la fondarea SNPPC

REMEMBER  21 decembrie 2004 - 14 ani de la fondarea SNPPC

REMEMBER  21 decembrie 2004 - 14 ani de la fondarea SNPPC

Cea mai mare şi mai puternică organizaţie sindicală din domeniul ordinii publice - Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne (SNPPC)  - s-a constituit la data de 21.12.2004, prin Sentinţa civilă nr. 8468/21.12.2004, pronunţată de Judecătoria Sectorului 6, Bucureşti.

Efect secundar al demilitarizării Poliţiei şi al integrării europene a României, SNPPC a apărut într-o perioadă încă tulbure sub aspectul  absorbţiei depline a valorilor democratice, specifice unei Poliţii civile, perioadă în care înfiinţarea unei organizaţii sindicale, în M.A.I., era de neconceput, la vremea respectiva, în accepţiunea conducerii acestei instituţii. 

,,Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne s-a constituit în scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi, prevazute în legislaţia naţională, în tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în acordurile privind raporturile de serviciu şi contractele colective de muncă.”  (Statutul SNPPC, art. 1)

Voinţa şi curajul membrilor fondatori – mulţi dintre aceştia fiind prezenţi, şi astăzi, în marea noastră familie, alţii fiind plecaţi dintre noi, pentru totdeauna – au fost atributele determinante care au stat la temelia acestei construcţii sindicale unice în ţara noastră, iar determinarea celor care au aderat la SNPPC a constituit suportul consolidării sindicatului nostru.

PROFESIONALISMUL - DREPTATEA – ONESTITATEA, cuvintele înscrise, pentru eternitate, pe sigla SNPPC,  sunt simbolurile încrederii şi forţei,  pe care le-am aşezat, pas cu pas, la baza unui sindicat prin care am reuşit să înlăturăm o barieră ce parea de neclintit in urmă cu 14 ani. 

Am început cu încredere şi curaj, continuăm puternici şi uniţi!
  
BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: