Comunicate

Remember juridic: Dreptul politiştilor de a efectua activităţi remunerate, obţinut în 2016, la solicitarea expresă a SNPPC

Remember juridic: Dreptul politiştilor de a efectua activităţi remunerate,  obţinut în 2016,  la solicitarea expresă a SNPPC

Dăm curs unor solicitări primite din partea membrilor noştri de sindicat  – şi, în acelaşi timp, le reamintim, celor care au uitat, unul dintre multele rezultate obţinute de SNPPC, de-a lungul istoriei sale de peste 13 ani, în favoarea corpului nostru profesional – explicitând dreptul poliţiştilor de a efectua şi alte activităţi remunerate, în afara serviciului şi a timpului afectat acestuia.

Dreptul în cauză este reglementat de OMAI nr. 140/2016, Anexa 10 - Procedura de notificare privind exercitarea altor funcţii sau activităţi. Consideram că, din chiar titlul Anexei rezultă foarte clar doar obligaţia de informare a angajatorului, şi nu de aceea de obţinere a aprobării acestuia pentru desfăşurarea unei alte activităţi lucrative de către funcţionarii publici cu statut special – poliţişti.

Istoricul acestui Ordin, care a ne-dat dreptul de a avea un alt serviciu, este următorul: în vara anului 2016, MAI a pus în dezbatere publică proiectul, iar la şedinţele de dialog social SNPPC a avut o poziţie reparatorie şi justă, susţinând modificarea vechiului act normativ (care era foarte restrictiv), în sensul de a se permite poliţiştilor ca, în afara ocupaţiei de bază, să poată desfăşura şi alte activităţi remunerate. Varianta pe care ne-a propus-o MAI, iniţial, impunea inclusiv ,,acordul şefului direct, exprimat pe raportul poliţistului, în termen de 10 zile de la depunerea acestui document la structura de resurse umane”, dar noi am solicitat, în mod expres, ca în ordin să nu mai apară această obligativitate, ci doar aceea de informare a şefului ierarhic, pentru a nu-l face dependent pe poliţist de eventualele toane ale şefilor, de interesele acestora ori de indicaţiile primite din partea unora sau altora.  

Procedura de notificare privind exercitarea altor funcţii sau activităţi, respectiv Anexa 10 a OMAI nr. 140/2016, prevede, cităm:

Art. 1:

(1) Poliţistul poate exercita, potrivit legii, funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice, precum şi funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate de poliţist, potrivit fişei postului.

(2) Funcţiile sau activităţile prevăzute la alin. (1) se pot exercita fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor funcţiei de poliţist şi, după caz, a obligaţiilor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2:

(1) Poliţistul care intenţionează să exercite funcţiile sau activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) este obligat să informeze şeful unităţii, printr-un raport scris, care trebuie să cuprindă:

a) denumirea şi obiectul de activitate al entităţii;

b) date referitoare la funcţiile/activităţile pe care urmează să le exercite;

c) programul de lucru;

d) drepturile şi obligaţiile pe care le are în cadrul entităţii respective;

e) asumarea faptului că funcţia exercitată în sectorul privat nu este în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca poliţist, potrivit fişei postului;

f) orice alte date pe care le apreciază ca fiind utile.

(2) După înregistrare, raportul se depune la structura de resurse umane.

Poliţistul mai are şi obligaţia de a-l informa pe şeful unităţii, în termen de 5 zile de la data la care intervin schimbări cu privire la exercitarea funcţiilor sau activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1).

Parteneri SNPPC: