Comunicate

Salariul de merit, în cuantum de 20%, va fi acordat de la 1 august tuturor polițiștilor!

Salariul de merit, în cuantum de 20%, va fi acordat de la 1 august tuturor polițiștilor!

Propunerea FSNPPC, susținută de Cartelul Alfa, a trecut de Ministerul Muncii:

Salariul de merit, în cuantum de 20%, va fi acordat de la 1 august tuturor polițiștilor!

Astăzi, la sediul Ministerului Muncii, a fost definitivată forma OUG privind modificarea și completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.

La propunerea FSNPPC, susținută de Cartelul Alfa și de ministrul muncii, ținând cont de faptul că în sistem există salarizare diferită pentru aceeași funcție în aceeași instituție publică, pentru eliminarea discriminărilor, începând cu luna august 2016 personalul plătit din fonduri publice din aceeași instituție publică, autoritate publică, unitate, care beneficiază de un salariu de bază/indemnizație de încadrare mai mici decât cele stabilite la nivel maxim pentru fiecare funcție/grad/treaptă și gradație va fi salarizat la nivel maxim al salariului de bază/indemnizație de încadrare din cadrul instituției, autorității publice, unității respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

De asemenea, prin excepție de la art. 1 alineatul 1 (n.r. – din OUG), începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor din aceeași instituție publică, respectiv unitate, soldele de funcție/salariile de funcție în care nu a fost cuprins cuantumul soldei de merit/salariului de merit la nivelul anului 2009, vor fi stabilite la nivelul în plată al soldelor de funcție/salariilor de funcție care cuprind cuantumul soldei de merit/salariului de merit.

Sperăm ca acest text de lege să fie adoptat in ședința de Guvern!

Parteneri SNPPC: