Comunicate

SCRISOARE DESCHISĂ adresată domnului SORIN-MIHAI GRINDEANU, prim-ministru

Bucuresti, 28 feb. 2017

Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România şi Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din M.A.I. au efectuat, în cursul anului 2016, precum şi în primele două luni ale anului curent, numeroase demersuri către Guvern, către ministerele responsabile de politicile salariale şi către Ministerul Afacerilor Interne, pentru a atrage atenţia asupra unor probleme economico-financiare şi profesionale ale angajaţilor din MAI, care intră în sfera noastră legitimă de preocupări sindicale, având calitatea juridică de a le semnala şi a ne implica în soluţionarea lor.

De la începutul anului şi până în prezent am informat guvernanţii, pe canale oficiale şi prin mass-media, asupra tensiunilor acumulate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a modului discreţionar şi nedrept în care angajaţii acestei instituţii sunt trataţi, însă reacţiile factorilor decizionali nu au fost cele aşteptate, caracteristica acestora, din păcate, fiind amăgirea noastră perpetuă. Noi am mai spus: este foarte bine că acest guvern a găsit soluții pentru Sănătate, Învățământ, Justiţie, Administraţie Publică etc., dar de ce nu şi pentru Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranță Naţională?

În consecinţă, am decis organizarea unor forme de protest, în zilele de 23-25 martie 2017, inclusiv de Ziua Poliţiei Române, pentru a ne exprima ferm şi fără echivoc nemulţumirile acumulate de mai mulţi ani, decizie anunţată deja în mass-media, pe reţelele de socializare, pe site etc.

Consecvenţi principiului care guvernează dialogul social şi buna-înţelegere, săptămâna trecută am transmis domnului Sorin-Mihai Grindeanu, prim-ministrul României, o adresă, solicitându-i o întâlnire, în data de luni, 27 februarie a.c., în vederea aducerii la cunoştinţă a revendicărilor noastre, sperând, astfel, în soluţionarea pe cale amiabilă a conflictului de muncă deschis. Pentru că data întâlnirii a expirat şi nu am primit niciun semnal din partea Guvernului, am decis, la nivelul Biroului Executiv Central, publicarea acestei ,,Scrisori deschise”, în fapt - adresa trimisă domnului prim-ministru, în speranţa că, poate, astfel, cei care au ochi să vadă şi urechi să audă vor recepţiona mesajul nostru:

Către,

GUVERNUL ROMÂNIEI

Domnului SORIN MIHAI GRINDEANU,PRIM-MINISTRU

Stimate domnule Prim-ministru,

Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, care include organizaţii sindicale cu reprezentativitate juridică, la nivel naţional, în domeniul ordinii publice gestionate de către Ministerul Afacerilor Interne, având în componenţă peste 50.000 membri, vă solicită o întâlnire de urgenţă, luni, 27 februarie a.c., pentru a vă aduce la cunoştinţă, direct, multiplele probleme de ordin economico-social şi profesional cu care se confruntă membrii noştri de sindicat, în pofida numeroaselor demersuri efectuate, în ultimii ani, inclusiv în perioada mandatului dumneavoastră, către factorii de decizie guvernamentali, cum ar fi: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne etc.

Principalele noastre revendicări vizează:

- modul de aplicare a H.G. nr. 1/2017 privind stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată;

- salarizarea exterm de precară din M.A.I., raportată la realităţile economice actuale, precum şi la alte categorii de personal bugetar, cum ar fi cele din domeniile Sănătăţii, Educaţiei, Justiţiei, Administraţiei etc.;

- eliminarea deficitului real de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, de circa 25.000 oameni, care incumbă atât incapacitate operaţională în ceea ce priveşte realizarea misiunilor, cât şi suprasolicitarea lucrătorilor peste timpul normat de lucru; recent, la un post de poliţie din Maramureş, şeful subunităţii a fost ucis cu bestialitate în incinta sediului, dat fiind faptul că era planificat singur în serviciu din lipsă de personal;

- modernizarea logisticii structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în special a mijloacelor de intervenţie, care sunt, în bună parte - mai ales în mediul rural - uzate fizic şi moral, fapt ce atrage după sine diminuarea capacităţii operaţionale, precum şi riscuri la adresa integrităţii fizice/sănătăţii personalului;

- modernizarea Statutului poliţistului;

- abrogarea O.U.G. nr. 76/2016, prin care s-a remilitarizat o structură de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în contradicţie cu prevederile Constituţiei României;

- acordarea primelor (sau a tichetelor de vacanţă) inclusiv pentru poliţişti şi personalul contractual din Ministerul Afacerilor Interne;

- acordarea ajutoarelor prevăzute de lege, dar suspendate de 7 ani, cu ocazia pensionării pentru vechime în serviciu şi limită de vârstă, dar şi alte revendicări economico-profesionale.

Vă aducem la cunoştinţă, domnule Prim-ministru, că la nivelul Federaţiei noastre există o stare de nemulţumire accentuată, cu privire la modul în care poliţiştii şi personalul din M.A.I. au fost trataţi de către guvernanţi, în ultimii ani, fapt ce a generat multiple şi justificate tensiuni în rândul lucrătorilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Ca urmare, la cererea membrilor de sindicat şi a structurilor noastre teritoriale, în data de 20 februarie a.c., am transmis Primăriei Capitalei o solicitare de organizare a unor proteste, în perioada 23-25 martie 2017, prin care dorim să ne exprimăm nemulţumirea faţă de faptul că revendicările noastre nu au fost nici până acum soluţionate!

Faţă de cele mai sus-prezentate, vă adresăm rugămintea de a accepta întâlnirea solicitată, pe care o considerăm un pas important spre soluţionarea, pe cale amiabilă, a conflictului de muncă descris.

Delegaţia FSNPPC care va participa la întâlnire va fi formată din: Dumitru Coarnă – preşedinte FSNPPC (tel. contact: 0728.282.624); Claudiu Staicu – trezorier general FSNPPC; Neculai Isache – secretar general FSNPPC.

Cu deosebită consideraţie,

Președinte FSNPPC,

Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: