Comunicate

SNPPC - 09.12.2022 - Actualizarea gradului prinsă în ordonanța trenuleț

SNPPC - 09.12.2022 - Actualizarea gradului prinsă în ordonanța trenuleț

Ieri, 08.12.2022, Guvernul României, a adoptat OUG privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Una din modificări față de varianta inițiala vizează

 

Art. I. –

(5) În anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(6) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru personalul militar, polițiști și polițiștii de penitenciare actualizarea cuantumulului soldei de grad/salariului gradului profesional deținut se exceptează de la prevederile alin. (5).

 

Cuantumurile actualizate sunt atașate în PDF , astfel acesta aproape se va dubla cu data de 01 ianuarie 2023. 

Parteneri SNPPC: