Comunicate

SNPPC - 31.03.2022 - Solicitare 2.000 locuri TCO

SNPPC - 31.03.2022 - Solicitare 2.000 locuri TCO

FSNPPC/Nr. 43/31.03.2022

Se transmite electronic/fax

                                      

                      Către,

      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

       Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru

               

        Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România - organizație reprezentativă la nivelul M.A.I., recunoscută ca atare de către Tribunalul Municipiului București, prin Sentința civilă nr. 574/19.06.2020 -, vă readuce în atenție problematica deficitului de personal, situație cu implicații negative asupra misiunilor derulate de structurile Ministerului Afacerilor Interne, în slujba cetățenilor și a statului.

          Deși diminuat față de anul trecut, încă mai există un deficit major de personal, în special în domeniile muncii operative, dar situații de acest gen sunt și în structurile de suport, care nu au încadrate ștatele cu numărul necesar de specialiști și personal contractual. Este binecunoscută situația din mediul rural, unde există secții/posturi de poliție cu deficit care atinge și chiar depășește, în multe cazuri, procentul de  50% ori - ceea ce este de neacceptat -  sunt încadrate doar cu un singur lucrător, fapt care conduce la ineficiența serviciului polițienesc și la suprasolicitarea personalului.

            Față de cele prezentate, pe lângă măsurile pozitive, luate recent la nivelul MAI, de organizare a unei sesiuni suplimentare pentru admiterea în școlile de agenți, precum și de scoatere la concurs a unor posturi în cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră și al IGI, inclusiv prin rechemare/reîncadre în activitate pe termen limitat, considerăm că se impune, în regim de urgență,  și organizarea unor concursuri de trecere a aprox. 2.000 de agenți în corpul ofițerilor de poliție (TCO), pentru diminuarea deficitului de ofiteri și creșterea randamentului serviciului polițienesc.

              

      Cu stimă,

Președintele Biroului Executiv FSNPPC

Vasile ZELCA

Parteneri SNPPC: