Comunicate

SNPPC AVERTIZEAZA MAI: Executarea raporturilor de serviciu NU trebuie să fie reglementată printr-un act administrativ! Adresa transmisa ministrului Afacerilor Interne Carmen Dan cu privire la proiectul de modificare al OMAI 577 privind programul de lucru al politistilor

SNPPC AVERTIZEAZA MAI: Executarea raporturilor de serviciu NU trebuie să fie reglementată printr-un act administrativ! 

Adresa transmisa ministrului Afacerilor Interne Carmen Dan cu privire la proiectul de modificare al OMAI 577 privind programul de lucru al politistilor

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Doamnei Carmen-Daniela DAN, ministrul Afacerilor Interne

Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, cea mai mare organizaţie de profil, cu reprezentativitate în domeniul ordinii şi siguranţei publice gestionate de către Ministerul Afacerilor Interne, nu susține proiectul sus menționat, mai abuziv decât cel actual, deoarece programul de lucru este reglementat de

- Directiva 88/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru

- Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii)

dar și

- Legea nr. 360/2002 (Statutul polițistului)

- Acordul colectiv privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special – polițiști din Ministerul Afacerilor Interne – Capitolul 4, pentru polițiști

- Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii)

- Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități din Ministerul Afacerilor Interne Capitolele 2 și 3, pentru personalul contractual.

Între motivele pentru care federația noastră se poziționează în acest sens stau și următoarele realități:

- Proiectul supus dezbaterii conține prevederi abuzive ale drepturilor polițiștilor, cu privire la refacerea capacității de muncă, libera circulație și chiar planificarea serviciului polițienesc.

Stimată doamnă ministru,

In conformitate cu prevederile Constituției României și dispozitiile art. 28 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, aceștia au dreptul la repaus, la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, la concediu fără plată.

Art. 41 din Constituție, alin. (2) prevede: Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.

Art 39 alin. 1 din Statutul polițistului prevede: (1) Durata programului de lucru al poliţistului este de 8 ore pe zi şi 5 zile pe săptămână, stabilită astfel încât să se asigure continuitatea serviciului poliţienesc şi refacerea capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute de lege.

Ținând cont de dispozițiile constituționale ale art. 73 alin. (3) lit.j), Curtea Constituțională a constatat că aspectele esențiale ale exercitării raporturilor de serviciu, în cazul polițiștilor, trebuie reglementate prin lege organică, respectiv Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, lege specială în sensul art.1 alin.(2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Art.1 alin.(2) din Legea nr. 360/2002 nu numai că nu reglementează programul de lucru, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal, ci deleagă reglementarea acestor aspecte importante ministrului de resort, care este abilitat să adopte ordine, contravenind atât primului alineat din Statutul polițistului cât și prevederilor art. 41 alin. 2 din Constituție, care evocă consacră dreptul fundamental salariaților la repaus săptămânal, ca element component al dreptului fundamental la muncă și protecție socială a muncii.

Reglementarea unui asemenea drept (la repaus) ține de statutul polițistului și, ca atare, trebuie reglementat prin norme de natura legii organice, nu prin acte ale unei autorități executive.

Executarea raporturilor de serviciu NU trebuie să fie reglementată printr-un act administrativ!

Alin. 2 al art. 41 intră în contradicție și cu art. 3 din aceeași Lege nr. 360/2002 care prevede faptul că ”Poliţistul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii.

Așa cum am arătat anterior, potrivit art.73 alin.(3) lit.j) din Constituție, statutul funcționarilor publici, în speță și al polițiștilor, care sunt funcționari publici cu statut special, trebuie reglementat prin lege organică. Ținând cont de faptul că aspectele privind programul de lucru, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal vizează conținutul juridic al raporturilor de serviciu ale polițiștilor, apreciem că art. 39 alin. 2 și 3 din Legea nr. 360/2002 sunt vădit viciate din punct de vedere al constituționalității, motiv pentru care există peste 100 dosare aflate în fază de raport la Curtea Constituțională cu privire la acest aspect, urmare a unor excepții invocate în diferite instanțe de către SNPPC.

În sensul celor exprimate anterior invocăm și textul art. 53 Constituție, referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

PREȘEDINTE

COARNĂ DUMITRU

Parteneri SNPPC: