Comunicate

Solicitare adresată ministrului Afacerilor Interne, pentru urgentarea reglementării salarizării la nivel maxim, în temeiul Deciziei CCR 794/2016 și al Deciziei ICCJ 51/2019, prin OMAI sau HG

Solicitare adresată ministrului Afacerilor Interne, pentru urgentarea reglementării salarizării la nivel maxim, în temeiul Deciziei CCR 794/2016 și al Deciziei ICCJ 51/2019, prin OMAI sau HG

FSNPPCNr. 116/18.02.2020

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Ion Marcel VELA -  ministru

În calitate de organizaţie sindicală cu reprezentativitate juridică în domeniul sectorului de activitate ,,Ordine publică”, îndrituită de lege să apere și să promoveze drepturile polițiștilor și personalului contractual, vă învederăm, din nou, faptul că Ministerul Afacerilor Interne nu a pus în aplicare, din oficiu, Decizia CCR nr. 794/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (11)-(14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (salarizarea la nivelul maxim al funcției publice) și nici Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea OUGnr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

În acest sens s-a pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 51/2019 (dezlegarea unor chestiuni de drept privind interpretarea juridică a sintagmelor utilizate în legislație), stabilind că membrii de sindicat, pe care noi îi reprezentăm în procesele civile intentate ordonatorilor de credite din MAI, au dreptul la recalcularea salariului, pentru viitor, și la acordarea retroactivă a drepturilor financiare aferente ultimilor trei ani, care se calculează de la data notificării prealabile a angajatorului (vă reamintim faptul că peste 25.000 de membri de sindicat ne-au mandatat, în scris, să le reprezentăm interesele, iar în prezent avem peste 25 de decizii definitive ale Curților de Apel, favorabile nouă, vizând  circa 3.000 de angajați, care au fost sau urmează să fie puși în plată, inclusiv prin executările silite, la care vom recurge, conform legii).

Deși aparent este un demers pozitiv, considerăm că proiectul de act normativ pus recent în dezbatere publică, de către MAI, pentru modificarea și completarea OUG nr.114/2018, prin care intenționați să reglementați problematica în discuție, nu poate fi operaționalizat în viitorul apropiat, fapt recunoscut prin însăși mențiunea inserată în proiect, cităm: ,,Având în vedere moțiunea de cenzură adoptată de Camera Deputaților și de Senat (...), forma de promovare a proiectului de act normativ se va stabili după acordarea votului de încredere, noului Guvern, de către Parlament”.

Mai mult, apreciem că reglementarea pe care intenționați să o promovați nu va acorda în integralitate drepturile salariale cuvenite, așa cum noi le-am solicitat prin instanțele de judecată, fapt pentru care vă supunem atenției o soluție alternativă: emiterea unui Ordin de ministru, conform competențelor conferite de lege, prin care să reglementați acordarea drepturilor salariale în sensul prevăzut de Decizia CCR 794/2016 și Decizia ICCJ 51/2019 sau, după caz, inițierea unei Hotărâri de Guvern, act normativ care poate fi adoptat în timp foarte scurt.

  

Cu stimă,

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV CENTRAL

Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: